Σάββατο 7 Ιανουαρίου 2023

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣΤα Θεοφάνεια είναι η φανέρωση του ιδίου του Θεού. Και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής μαρτυρεί αυτήν την αποκάλυψη λέγοντας: Είδα το Πνεύμα να κατεβαίνει σαν περιστέρι από τον ουρανό και να μένει επάνω Του. Εγώ δεν τον ήξερα, αλλά εκείνος, που με έστειλε να βαπτίζω με νερό, εκείνος μου είπε, «σε Όποιον δεις να κατεβαίνει το Πνεύμα και να μένει επάνω του, αυτός είναι που βαπτίζει με Πνεύμα Άγιο». Και εγώ είδα, θα πει, και μαρτύρησα, ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού. «Καγώ εώρακα και μεμαρτύρηκα ότι ούτός εστιν ο υιός του Θεού.» (Ιωάν. 1, 34).
Η εμφάνιση αυτή δεν είναι ανακάλυψη, αλλά αποκάλυψη. Γι’ αυτό ονομάζεται η εορτή και Επιφάνεια, γιατί σ’ αυτήν φανερώνεται στον κόσμο ο Μεσσίας, ο Υιός και Λόγος, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, που αποκαλύπτεται από τον Θεό Πατέρα και μαρτυρείται από το Άγιο Πνεύμα. «Και ιδού ανεώχθησαν οι ουρανοί, και είδε το Πνεύμα του Θεού καταβαίνον ωσεί περιστεράν και ερχόμενον επ’ αυτόν· και ιδού φωνή εκ των ουρανών λέγουσα· ούτός εστιν ο υιός μου ο αγαπητός, εν ω ευδόκησα.» (Ματθ. 3,17)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου