Παρασκευή 6 Ιανουαρίου 2023

Άγιος Νεκτάριος: Τα γνωρίσματα της αληθινής πίστεως στον Χριστό είναι τα ακόλουθα…Τα γνωρίσματα της αληθινής πίστεως στον Χριστό είναι τα ακόλουθα:
α. Η αληθινή πίστι, πληροφορεί μυστικά αυτόν που πιστεύει, γιά τον Θείο χαρακτήρα της πίστεώς του!
β. Κατευθύνει τα διαβήματά του στον δρόμο της αλήθειας, τον καθοδηγεί μυστικά και τον διδάσκει, να κάνει το Θέλημα του Θεού, το αγαθό, το ευάρεστο και τέλειο!
γ. Οδηγεί στη μακαριότητα και διδάσκει ότι, μέσα στην αγάπη που αισθανόμασθε γιά τον Θεόν και τον πλησίον, μπορούμε να βρούμε το πολυπόθητο Αγαθό!
δ. Γεμίζει τον πιστό με παντοτινή ελπίδα, που δεν ελαττώνεται, είναι καθαρή από κάθε πάθος και έχει μέσα της την πληρότητα της ευτυχίας!
ε. Γεμίζει την καρδιά του πιστού με θερμή αγάπη, που δεν φανερώνεται με λόγια, είναι ανέκφραστη, μυστική, άπειρη, αγνή, αγία αγάπη, που ξεχειλίζει από την καρδιά, κατακλύζει και κατακυριεύει τα πάντα!
στ. Γεμίζει την καρδιά του πιστού, με τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος! Η χαρά, η ειρήνη, η μακροθυμία, η χρηστότητα, η αγαθωσύνη, αυτά είναι τα βραβεία που της δόθηκαν με τον αγιασμό της από το Πνεύμα το Άγιο!
ζ. Η πίστι παρέχει τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Το Πνεύμα το Άγιο φωτίζει, με την επιφοίτησή του, τον νου του πιστού και δίνει σ’ αυτόν σοφία, σύνεση, θέληση αγαθή, γνώση, αλήθεια και τον άγιο φόβο του Θεού!
η. Αναπλάθει τον άνθρωπο που έχει διαφθαρεί από τις αμαρτίες, και τον επαναφέρει στην πρώτη του ομορφιά, στο αρχαίο κάλλος!
θ. Τον αγιάζει, τον κάνει να ευωδιάζει και τον οδηγεί στην τελειότητα!
ι. Ανοίγει διάπλατα τους οφθαλμούς της διανοίας του, γιά να βλέπει όσα δεν βλέπονται, αποκαλύπτοντας του τα μυστήρια!
ια. Του παρέχει ηθική δύναμη και ηθική ανδρεία, ώστε να μη λιγοψυχάει στα βάσανα της ζωής. Του δίνει άφθονη την ισχύ, το θάρρος, την καρτερία, την μεγαλοφροσύνη, την μεγαλοψυχία, την ελεημοσύνη και όλο το πλήθος των Χριστιανικών αρετών!
ιβ. Παρέχει τη σωφροσύνη, την αγνότητα, την ακεραιότητα και το κάλλος της παρθενίας!
ιγ. Ανεβάζει τον πιστό πάνω από τους φυσικούς νόμους, και του δίνει τη δύναμη, να νικά την τάξη της φύσεως!
ιδ. Η αληθινή πίστι στον Χριστό, καθιστά τον πιστό εικόνα του Θεού και τον εξομοιώνει μ’ Αυτόν!

Άγιος Νεκτάριος ο Πενταπόλεως (1846-1920)
Πηγή: «Το γνώθι σαυτόν», του Αγίου Νεκταρίου.
https://simeiakairwn.wordpress.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου