Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2023

«Είναι δύο δρόμοι πού μας οδηγούν στον Θεό…»«Εἶναι δύο δρόμοι πού μᾶς ὁδηγοῦν στόν Θεό», λέει ὁ ἅγιος Πορφύριος, «ὁ σκληρός καί κουραστικός μέ τίς ἄγριες ἐπιθέσεις κατά τοῦ κακοῦ καί ὁ εὔκολος μέ τήν ἀγάπη. 
Ὑπάρχουν πολλοί πού διάλεξαν τόν σκληρό δρόμο καί »ἔχυσαν αἷμα γιά νά λάβουν Πνεῦμα», ὥσπου ἔφθασαν σέ μεγάλη ἀρετή». Δέν τό ἀποδοκιμάζει αὐτό ὁ ἅγιος Πορφύριος.«Ἐγώ βρίσκω ὅτι πιό σύντομος καί σίγουρος δρόμος εἶναι αὐτός μέ τήν ἀγάπη. Αὐτόν νά ἀκολουθήσετε κι ἐσεῖς».
Ἐννοεῖ τήν ἀγάπη γενικά πρός πᾶσαν κατεύθυνσιν, ἀλλά πρωτίστως τήν ἀγάπη πρός τόν Χριστό. Ἔχεις μέσα σου καταστάσεις πού ἀγριεύουν τήν ψυχή σου, πού σέ κάνουν νά νομίζεις ὅτι σάν νά σέ ἀδικεῖ ὁ Χριστός καί ἀνάλογα νιώθεις καί συμπεριφέρεσαι. Ὅταν δέν δώσεις σημασία σε αὐτά καί ἀρχίσεις νά λές τήν εὐχή «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με», τρέχοντας στόν Χριστό μέ ἀγάπη, ἡ ἀγάπη ἀνοίγει τόν δρόμο καί φέρεσαι μέ ἀγάπη πρός πᾶσαν κατεύθυνσιν.

π. Συμεών Κραγιοπουλου
https://simeiakairwn.wordpress.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου