Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2015

Η γενεαλογία του Χριστού


Ο κατάλογος των προγόνων του Χριστού είναι μια σειρά από ονόματα ανδρών. Ο Θεοφάνης ο Κεραμέας λέει πως η γυναίκα ήταν «παρακολούθημα τοῦ ἀνδρὸς», δηλαδή ήταν μετά τον άνδρα, επειδή κεφαλή της, κατά το Μωσαϊκό νόμο, εθεωρείτο αυτός. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος γενεαλογεί από τον Αβραάμ μέχρι τον Ιωσήφ «τὸν ἂνδρα μαρίας, ἐξ ἧς ἐγεννήθη Ἰησοῦς ὁ λεγόμενος Χριστός». Αντίθετα, ο Ευαγγελιστής Λουκάς αρχίζει από τον Ιωσήφ και καταλήγει στο Θεό· «τοῦ Ἐνώς, τοῦ Σήθ, τοῦ Ἀδάμ, τοῦ Θεοῦ».
Ο Κύριος κατά την θεότητα είναι αγενεαλόγητος. «Ἀνεκδιήγητος μὲν ἧν ἡ τοῦ Χριστοῦ γενεὰ κατὰ τὴν θεότητα», δηλαδή κατά τη θεότητα η γενιά του Χριστού είναι ανεκδιήγητη, μη διηγήσιμη, σημειώνει ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Είναι αδύνατο να συμπεριληφθεί ο Θεός σε κάποιο γενεαλογικό κατάλογο, αφού «Θεὸς Λόγος καὶ Υἱὸς ὧν καὶ μήτε ἒχων πρὸ αὐτοῦ προγενέστερον», ο Χριστός είναι ο Λόγος του Θεού και δεν έχει κανέναν προγενέστερό Του. Ο Χριστός γενεαλογείται κατά την ανθρώπινη φύση Του, αφού χρημάτισε «υἱὸς ἀνθρώπου» και πήρε την ανθρώπινη φύση για τη σωτηρία του κόσμου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου