Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2015

Το Συναξάρι της ημέρας


Οσία Μελάνη η Ρωμαία
Άγιος Ζωτικός ο Ορφανοτρόφος
Όσιος Γελάσιος
Όσιος Γάιος
Άγιες Δέκα Παρθένες
Αγία Ολυμπιοδώρα
Άγιος Βούσιρις
Αγία Νέμη
Άγιος Γαυδέντιος
Άγιος Γεώργιος ο Θαυματουργός ο λεγόμενος μαχαιρωμένος
Όσιος Θεοφύλακτος Βουλγαρίας ο Χαλκιδεύς
Απόδοση της εορτής των Χριστουγέννων
Άγιος Μέιλογκ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου