Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2015

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ


«Χριστός ἐπί γῆς, ὑψώθητε», μᾶς προτρέπει ὁ ἱερός ὑμνωδός. Σηκωθεῖτε, ἀφῆστε τόν ὕπνο τῆς ραθυμίας φωνάζει σέ ὅλους, νέους καί ἡλικιωμένους, μικρούς καί μεγάλους, πλούσιους καί φτωχούς, ἄρχοντες καί ἀρχόμενους, πολυμαθεῖς, ἀμαθεῖς καί ὀλιγογράμματους καί ἡ μητέρα μας Ἐκκλησία. Ἀλλάξτε ζωή. Μετανοῆστε καί ἀκολουθῆστε τόν δρόμο τῆς ἀγάπης, τῆς εἰρήνης, τῆς φιλανθρωπίας, τῆς ἐγκράτειας. Ἀκοῦστε τή σωτήρια φωνή τοῦ «θαυμαστοῦ Συμβούλου», τοῦ Ἐνσαρκωθέντος Θεοῦ, «δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καίι πεφορτισμένοι, κἀγώ ἀναπαύσω ὑμᾶς», ὅταν τά ποικίλα καί πολλά προβλήματα φέρνουν τό σκοτάδι τῆς ἀπελπισίας στήν ψυχή σας. Μήν παρασύρεσθε ἀπό ὁρισμένους ἐπώνυμους, φαινομενικά σοφούς πού ζαλισμένοι ἀπό τήν ἐπιστημονική ἐξέλιξη, τόν ὀρθολογισμό καί τό ὑλιστικό σύγχρονο πνεῦμα κηρύττουν τήν ἀποστασία ἀπό τόν Χριστό ὡς αληθινή χαρά, μόνιμη εὐτυχία, πλήρη ἐλευθερία, γνήσια πρόοδο καί ἐξύψωση. Τόν καρπό αὐτῆς τῆς παρακοῆς τοῦ θείου Θελήματος τόν ἔχουμε ἤδη δοκιμάσει. Κραυγαλέα καί πολύμορφη κοινωνική ἀνισότητα, ἄγχος, μοναξιά, δύο παγκόσμιοι πόλεμοι, πολλές διαρκεῖς συγκρούσεις τοπικῆς κλίμακας, φαινόμενα μαζικῆς τρομοκρατίας, ἐνῶ τά βαριά σύννεφα μιᾶς ἀκόμη μεγάλης ἔνοπλης ἀντιπαράθεσης συγκεντρώνονται ἀπειλητικά στόν διεθνῆ ὁρίζοντα, ἀφοῦ «ὁδόν εἰρήνης οὐκ ἔγνωσαν» οἱ σύγχρονοι ἄνθρωποι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου