Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2015

Εἶσαι χριστιανός; Γίνε φάρος!


Ἀρχιμ. Παῦλος Παπαδόπουλος

Δεῖτε τὴν γαλήνη ποὺ ἔχει ὁ φάρος ἀκόμα καὶ ὅταν κτυπᾶτε ἀλύπητα ἀπὸ τὰ μανιασμένα κύματα. Δὲν φοβᾶται, δὲν δειλιάζει, γιατί γνωρίζει ὅτι ἔχει βαθιὰ καὶ γερὰ θεμέλια.

Ἔτσι λοιπὸν καὶ ὁ ἄνθρωπος τοῦ βιώνει τὴν ἐν Χριστῷ ζωή, μένει γαλήνιος ἀκόμα καὶ μέσα στοὺς πειρασμοὺς καὶ τὶς δοκιμασίες, ἀκόμα καὶ ὅταν τὰ μανιασμένα κύματα τοῦ πόνου καὶ τῶν πειρασμῶν τὸν κτυποῦν. Μένει γαλήνιος γιατί ἔχει βαθιὰ καὶ γερὰ θεμέλια. Ἔχει ταπείνωση, μετάνοια, πίστη καὶ ἐλπίδα στὸν Θεό. Ἔχει νιώσει τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ στὴν ὕπαρξή του καὶ γι’ αὐτὸ δὲν φοβᾶται πλέον. Δὲν φοβᾶται τίποτα, ἀκόμα καὶ τὸν θάνατο.
  
Ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ, εἶναι σὰν ἕναν φάρο. Φωτίζει καὶ καθοδηγεῖ τοὺς χαμένους. Μένει ἀμετακίνητος ἀπέναντι στὴν ἁμαρτία, μένει πράος, ἥσυχος καὶ εἰρηνικὸς ὅταν τὸν κτυπήσουν πειρασμοὶ καὶ δυσκολίες.
Ἡ ἐπίγεια ζωὴ μᾶς εἶναι σὰν τὴν θάλασσα, γεμάτη ἐκπλήξεις. Ἄλλοτε εὐχάριστες, ἄλλοτε δυσάρεστες.
Χωρὶς Χριστὸ ἡ ζωή μας δὲν εἶναι τίποτα ἄλλα παρὰ μία βρώμικη σταγόνα μπροστὰ στὸν αἰώνιο καὶ ἀπέραντο ὠκεανὸ τῆς Χάριτος ποὺ ἡ ἐν Χριστῷ ζωὴ προσφέρει στὸν ἄνθρωπο.
Εἶσαι χριστιανός; Γίνε φάρος γιὰ τοὺς ἄλλους. Ὄχι μὲ λόγια, ὄχι μὲ ὑποδείξεις. Ἀλλὰ μὲ τὴν σιωπή σου, μὲ τὴν ταπείνωσή σου, μὲ τὴν συγχωρετικότητά σου, μὲ τὴν ἀγάπη σου, μὲ τὴν μετάνοιά σου, μὲ τὴν ζωή σου.
Εἶσαι χριστιανός; Γίνε φάρος… πάψε νὰ φοβᾶσαι τὰ κύματα τῶν πειρασμῶν, πάψε νὰ ἀπελπίζεσαι μὲ τὶς πρῶτες δυσκολίες. Ἔχεις ὁδηγὸ τῆς ζωῆς σου τὸν Ἀρχηγὸ τῆς Ζωῆς καὶ τοῦ Θανάτου, ἔχεις Πατέρα ποὺ σὲ ἀγαπᾶ, ἔχεις Θεὸ ποὺ ἔγινε Ἄνθρωπος γιὰ σένα, ἔχεις θεμελιωτὴ τῆς πίστεώς του, τὸν Παράκλητο.
Εἶσαι χριστιανός; Μᾶλλον...εἶμαι χριστιανός;

http://salpismata.blogspot.com.eg/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου