Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2015

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ


Ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ ἀπό ἄπειρη ἀγάπη  ἔγινε ἄνθρωπος. Ὑπήκουσε στό προαιώνιο σχέδιο τοῦ Θεοῦ Πατρός γιά τήν σωτηρία τοῦ κόσμου. Καταδέχθηκε νά ἐνδυθεῖ τήν ὑλικότητα τοῦ δικοῦ μας σώματος. Ἐκεῖνος πού πλουτίζει τά σύμπαντα ἔγινε φτωχός, γιά νά πλουτίσουμε ἐμεῖς μέ τήν Θεότητά Του. Ἔλαβε σάρκα ἀνθρώπου, γιά νά σώσει τήν εἰκόνα Του καί νά ἀπαθανατίσει τήν σάρκα  μας.

Αὐτό εἶναι τά Χριστούγεννα. Θεός ἐπί γῆς. Αὐτό εἶναι τό θαῦμα τῶν θαυμάτων, τό ξένο καί παράδοξο Μυστήριο, πού μᾶς καλεῖ ὁ ὑμνογράφος νά τό διηγηθοῦμε, νά τό προσκυνήσουμε, νά τό βιώσουμε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου