Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2015

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ


Και  «ότε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλεν ο Θεός τον Υιόν Αυτού γενόμενον εκ γυναικός … ίνα την υιοθεσίαν απολαύωμεν» (Γαλ. δ’ 4-5). Ο Υιός του Θεού έγινε υιός της Παρθένου. Έγινε άνθρωπος, για να ανεβάσει τον άνθρωπο στους ουρανούς• «Αυτός ενηνθρώπησε, ίνα ημείς θεοποιηθώμεν», γράφει ο Μέγας Αθανάσιος. Και συμπληρώνει ο Ιερός Χρυσόστομος «δια του ονόματος Αυτού καταλύθηκε ο θάνατος, δέθηκαν οι δαίμονες, άνοιξε ο ουρανός, άνοιξαν διάπλατα οι πόρτες του παραδείσου, στάλθηκε το Άγιο Πνεύμα, οι δούλοι έγιναν ελεύθεροι, οι εχθροί, οι γιοι, οι ξένοι έγιναν κληρονόμοι, οι άνθρωποι άγγελοι. Γιατί λέγω άγγελοι; Ο Θεός έγινε άνθρωπος, και ο άνθρωπος Θεός• τα ουράνια αναμίχτηκαν με τα επίγεια•  το σκοτάδι σβήστηκε, το φως έλαμψε, ο θάνατος κατατροπώθηκε».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου