Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2015

Ο σκοπός της ενανθρωπήσεως


Ο σκοπός της ενανθρωπήσεως δεν είναι άλλος, παρά η σωτηρία και ανακαίνιση του ανθρώπου. Αν δεν υπήρχε ανάγκη να σωθεί ο άνθρωπος, δεν θα γινόταν ο Θεός άνθρωπος. Επειδή με τον φθόνο του διαβόλου εισήλθε στον κόσμο ο θάνατος και παρέσυρε τον άνθρωπο, έγινε ο Θεός άνθρωπος. Πάσχει μαζί μας και πτωχεύει με τη σάρκωσή του, για να πλουτίσουμε εμείς με τη δική του πτωχεία.
Ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο, για να τελειωθεί καθ᾽ ομοίωσή του. Παράλληλα, προνόησε ώστε και μετά την παράβαση της εντολής, στην οποία θα προέβαινε ο άνθρωπος, να μη ματαιωθεί ο σκοπός της δημιουργίας, αλλά να καταστεί δυνατή η πραγμάτωσή του με την ενανθρώπηση. Αυτό δηλαδή που δεν κατόρθωσε ο άνθρωπος, επειδή απατήθηκε από τον διάβολο και αθέτησε την εντολή, το προσφέρει ο Θεός με την ενανθρώπησή του.
Η μεγάλη εορτή των Χριστουγέννων μάς υπενθυμίζει ότι ο σκοπός της θείας ενανθρωπήσεως δεν βρίσκεται στον Χριστό αλλά στον άνθρωπο. Και γίνεται ο Θεός άνθρωπος, επειδή εξ αρχής ο σκοπός της δημιουργίας του ανθρώπου ήταν να ομοιάσει προς τον Θεό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου