Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2021

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣΕυφροσύνη απέραντη, γιορτή και πανηγύρι αιώνιο της ψυχής είναι η μυστική ένωσή της με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Αδελφέ μου, "έρχου και ίδε!" (Ιωά. 1,47). Έλα και δες τον Ιησού! Έλα και δόξασε Τον! Έλα και ύμνησε τον Κύριό σου! Έλα και γονάτισε και κλάψε μπροστά στον Πλάστη σου! Έλα, προσκύνησέ Τον, αναγνώρισέ Τον, ομολόγησέ Τον! "Πρόσελθε προς αυτόν και φωτίσθητι. και το πρόσωπον σου ου μη καταισχυνθή" (Ψαλμ. 33. 6). Έλα πεινασμένε, να ευφρανθείς από την Θεία τροφή! Έλα τυφλέ, ν' απολαύσεις το Αιώνιο Φως! Έλα αιχμάλωτε, να χαρείς την ελευθερία! Έλα θνητέ, ενώσου με τον Αθάνατο, για ν' αξιωθείς της αιωνίας ζωής! Έλα πονεμένε και θλιμμένε, να νιώσεις την παντοτεινή χαρά! Έλα απελπισμένε, να βρεις την ελπίδα! Έλα ψυχρέ, να φλογιστείς σαν τη φωτιά! Έλα φτωχέ, να πλουτίσεις με τον αδαπάνητο θησαυρό! Έλα γυμνέ, να ενδυθείς αθάνατη δόξα και χιτώνα αφθαρσίας!

 (Άγιος Δημήτριος του Ροστώφ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου