Παρασκευή 22 Ιουλίου 2022

Αγιογραφικό ανάγνωσμαΤῆς Ἁγίας Μυροφόρου καί Ἰσαποστόλου Μαρίας τῆς Μαγδαληνῆς
Ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν
η΄ 1 - 3
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐπορεύετο ὁ Ἰησοῦς κατὰ πόλιν καὶ κώμην κηρύσσων καὶ εὐαγγελιζόμενος τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, καὶ οἱ δώδεκα σὺν αὐτῷ, 2 καὶ γυναῖκές τινες αἳ ἦσαν τεθεραπευμέναι ἀπὸ νόσων καὶ μαστίγων καὶ πνευμάτων πονηρῶν καὶ ἀσθενειῶν, Μαρία ἡ καλουμένη Μαγδαληνή, ἀφ' ἧς δαιμόνια ἑπτὰ ἐξεληλύθει, 3 καὶ Ἰωάννα γυνὴ Χουζᾶ ἐπιτρόπου Ἡρῴδου καὶ Σουσάννα καὶ ἕτεραι πολλαί, αἵτινες διηκόνουν αὐτῷ ἀπὸ τῶν ὑπαρχόντων αὐταῖς.

 ΕΡΜΗΝΕΙΑ (κ. Παναγιώτη Τρεμπέλα)
Λίγο καιρό ἀργότερα ὁ Ἰησοῦς περιόδευε ἀπό πόλη σέ πόλη καί ἀπό χωριό σέ χωριό, καί ἐκεῖ κήρυττε καί δίδασκε τό χαρμόσυνο μήνυμα, ὅτι μέ τήν ἵδρυση τῆς Ἐκκλησίας ἐπεκτείνεται καί πάνω στή γῆ ἡ οὐράνια βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Καί ἦταν μαζί του στήν περιοδεία του αὐτή καί οἱ δώδεκα ἀπόστολοι,
2 καθώς καί κάποιες γυναῖκες, οἱ ὁποῖες εἶχαν θεραπευθεῖ ἀπό τόν Ἰησοῦ ἀπό νοσήματα καί βασανιστικούς πόνους καί ἀπό πονηρά δαιμονικά πνεύματα καί ἀσθένειες. Αὐτές ἦταν ἡ Μαρία πού ὀνομαζόταν Μαγδαληνή (διότι πιθανόν καταγόταν ἀπό τά Μάγδαλα), ἀπό τήν ὁποία ὁ Κύριος εἶχε βγάλει ἑπτά δαιμόνια,
3 καί ἡ Ἰωάννα ἡ σύζυγος τοῦ Χουζᾶ, ὁ ὁποῖος ἦταν οἰκονόμος καί διαχειριστής τοῦ Ἡρώδη, καί ἡ Σουσάννα καί πολλές ἄλλες, οἱ ὁποῖες ὑπηρετοῦσαν τόν Κύριο καί εἰσέφεραν ἀπό τά ὑπάρχοντά τους γιά τή συντήρηση τοῦ Κυρίου καί τῶν ἀποστόλων του.

(Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ - ΜΕ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΕΚΔΟΣΙΣ «ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ “Ο ΣΩΤΗΡ”»)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου