Κυριακή 24 Ιουλίου 2022

Έχω έναν Διδάσκαλο. Τον Χριστό...Αγίου Ιωάννου της Κροστάνδης
Ελπίζουμε ότι θα αμειφθούμε για τα καλά μας έργα. «Ο μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τοῖς οὐρανοῖς» (Ματθ. ε’ 12). «το δε καλόν ποιούντες μη εκκακώμεν (δηλαδή: ας μην αποκάμνουμε)· καιρώ γαρ ιδίω θερίσομεν» (Γαλ. στ’ 9).
«Λοιπὸν ἀπόκειταί μοι ὁ τῆς δικαιοσύνης στέφανος,» (Β’ Τιμ. δ’ 8). «Γένοιτο, Κύριε, τὸ ἔλεός σου ἐφ᾿ ἡμᾶς, καθάπερ ἠλπίσαμεν ἐπὶ σέ» (Ψαλμ. λβ’ 22).
Να υπολήπτεσαι τον εαυτό σου σαν εικόνα του Θεού. Θυμήσου ότι αυτή η εικών είναι πνευματική και έχε ζήλο για την εκπλήρωσι των εντολών του Θεού, που αποκαθιστούν μέσα σου το «καθ’ ομοίωσιν Θεού». Φρόντιζε να μην παραβής καμμία από τις θείες εντολές. Κάθε παραβίασίς τους καταστρέφει την ομοιότητά σου με τον Θεό και σε κάνει όμοιο με το Κακοποιό Πνεύμα. Όσο πιο πολύ κανείς παραβαίνει το θέλημα του Κυρίου, τόσο περισσότερο μοιάζει με τον Διάβολο.
Έχω ένα Διδάσκαλο. Τον Χριστό. Κάθε λέξις της διδαχής του είναι λόγος ζωής και αληθείας. Τον πιστεύω σε όλα. Και ό,τι είναι αντίθετο προς τον λόγο του –στον νου μου, στην καρδιά μου, στα λόγια των άλλων προς εμένα- δεν το πιστεύω. Το βλέπω σαν ψεύδος θανάσιμο για την ψυχή μου.

(Η εν Χριστώ ζωή μου – Αγ. Ιωάννου της Κροστάνδης, εκδόσεις Παπαδημητρίου, σελ. 245-246)
https://simeiakairwn.wordpress.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου