Τετάρτη, 6 Ιανουαρίου 2021

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣΤρία παράδοξα και ασυνήθιστα γεγονότα συγκεφαλαιώνει η σημερινή μεγάλη εορτή των Θεοφανείων. 
Ο Υιός και Λόγος του Θεού προσέρχεται ως άνθρωπος για να βαπτισθεί στα ρείθρα του Ιορδάνου˙ ο αναμάρτητος Θεός κλείνει την κεφαλή ενώπιον ενός ανθρώπου, για να δείξει στον άνθρωπο τον δρόμο της ταπεινώσεως ως τον μοναδικό δρόμο για τη σωτηρία του.
Το Πνεύμα το άγιο, αν και ως πνεύμα αόρατο, εμφανίζεται «εν ετέρα μορφή», για να βεβαιώσει «του λόγου ασφαλές», για να επιβεβαιώσει με την παρουσία του την αλήθεια του λόγου του Θεού-Πατρός. 
Ο αόρατος και ακατάληπτος Θεός ακούεται ως φωνή εξ ουρανού και μαρτυρεί περί του βαπτιζομένου Υιού και Λόγου του λέγοντας: «οὗτός ἐστιν ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ὦ ηὐδόκησα».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου