Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου 2020

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣΟ Κύριος ημών με τρόπο Θεϊκό, ανέκφραστο, ανερμήνευτο «ἒκλινεν οὐρανούς καί κατέβη» (Ψαλμ. ιζ΄, 10), για να αναδημιουργήσει τον άνθρωπο. Δεν μας επισκέφθηκε απλά, αλλά «ἀτρέπτως καί ἀναλλοιώτως» έγινε άνθρωπος, κατά πάντα όμοιος με μας, εκτός αμαρτίας και μας χάρισε «τό φῶς τό τῆς γνώσεως», για να κοινωνούμε μαζί Του αιώνια.
Το Μυστήριο των Χριστουγέννων, που είναι «ξένον καί παράδοξον θαῦμα», μας αποκαλύπτει την υπέρβαση του νόμου και την νίκη της θείας ευσπλαχνίας. Τη φανέρωση της ανερμήνευτης αγάπης του Θεού, που δεν έχει όρια, για να σώσει το πλάσμα Του και ολόκληρο τον κόσμο.
Όλοι μας, μικροί και μεγάλοι, οφείλουμε να είμαστε ευγνώμονες στον θεό για τη θεανθρωπία των Χριστουγέννων. Γι’ αυτό και ο ιερός υμνωδός μας προτρέπει: «Δοξάσατε, ὑμνήσατε, σκιρτήσατε». Χαρείτε, δηλαδή αυτή την ημέρα που είναι μοναδική στη ζωή σας. Πανηγυρίσετε μαζί με όλη την Εκκλησία και την δημιουργία.
Το «Χριστός ἐπί γῆς, ὑψώθητε» φανερώνει το χρέος μας να υψωθούμε από τα πρόσγεια, τα χαμηλά, από την λάσπη, την ζωή της αμαρτίας και της αποστασίας. Να ζήσομε εκκλησιολογικά. Να αποβάλομε την υποκρισία, τον δόλο, τις πλάνες, τις ψευδαισθήσεις του παλαιού εαυτού μας. Να μορφώσουμε, με την καλή αλλοίωση της εις Χριστόν Ορθοδόξου πίστεως «τόν ἒσωθεν τῆς καρδίας ἡμῶν ἂνθρωπον».
Ως προσκυνητές του Σπηλαίου των Χριστουγέννων, πρέπει να πλατύνομε την καρδιά μας στην αγάπη. Να γίνομε κι εμείς εύσπλαχνοι, επιεικείς, ανεξίκακοι. Να ντυθούμε την στολή της Θεότητος, την ταπείνωση, την απλότητα και την λιτότητα, στοιχεία, που τα έχομε σήμερα ιδιαίτερα ανάγκη, για να αποκτήσει το πρόσωπό μας τον φωτισμό της θείας ελλάμψεως του Κυρίου μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου