Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2015

Ο δίκαιος Ιωσήφ


Η γραφή χαρακτηρίζει τον μνήστορα Ιωσήφ δίκαιο. Η δικαιοσύνη του έγκειται στο ότι όταν είδε ότι η Παρθένος ήταν έγκυος μολονότι δεν είχαν μεταξύ τους σαρκικές σχέσεις, δεν θέλησε να την καταγγείλει στον κόσμο, όπως όριζε ο Μωσαϊκός νόμος, για να τη λιθοβολήσουν ως μοιχαλίδα -  δεν του είχε εμφανισθεί βέβαια ακόμη ο άγγελος του Θεού. Με την αγάπη του υπερέβηκε τον νόμο, ή καλύτερα, τήρησε την ουσία και το πνεύμα του νόμου. Έτσι κατέστη όμοιος με τους δικαίους της Παλαιάς Διαθήκης, όπως τον Μωϋσή και τον Δαβίδ, οι οποίοι, υπερβαίνοντας τον νόμο, έδειχναν αγάπη και συγχωρητικότητα προς ασεβείς, προς φονευτές και προς ασελγείς ανθρώπους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου