Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2015

«Τὶ σοὶ προσενέγκωμεν Χριστέ»


Ας γιορτάσουμε τα φετινά Χριστούγεννα καθώς αρμόζει σ᾽ αυτή τη μεγάλη χριστιανική εορτή. Ας ευτρεπίσουμε την καρδιά μας, ώστε να μπορέσει αυτή να φιλοξενήσει τον Χριστό, ως άλλη Φάτνη. Όπως τότε, ο Χριστός ψάχνει να βρει καρδιές για να γεννηθεί, αλλά «τόπος ἐστὶν οὐδείς». Ας σκεφτούμε ένα Θεό πανταχού παρόντα, εισερχόμενο κεκλεισμένων των θυρών σε όλα τα σπιτικά, «ἡμῶν τῶν χριστιανῶν», που μάς ακούει να μιλάμε γι᾽ Αυτόν, αλλά να μην του κάνουμε χώρο στις καρδιές μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου