Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2015

Ὁ Κύριος βρίσκεται κρυμμένος μέσα στὶς ἐντολές, τὶς ὁποῖες ὁ Ἴδιος παρέδωσε


Ἁγίου Ἰσαὰκ τοῦ Σύρου

«Ὁ Κύριος βρίσκεται κρυμμένος μέσα στὶς ἐντολές, τὶς ὁποῖες ὁ Ἴδιος παρέδωσε, καὶ ἀποκαλύπτεται σ’ αὐτοὺς ποὺ Τὸν ζητοῦν. Ὅ,τι εἶναι ἀκριβῶς ἕνα αἰσθητὸ σπίτι, ἐν σχέσει πρὸς τὸν κοινὸ ἀτμοσφαιρικὸ ἀέρα, εἶναι ὁ λογικὸς νοῦς ἀναφορικὰ μὲ τὴν θεία χάρη. Ὅσο ἀφαιρεῖς ὕλη ἀπὸ τὸν χῶρο τῆς οἰκίας ἐπὶ τοσούτον πληροῦται ἀπὸ τὸν ἀτμοσφαιρικὸ ἀέρα. Καὶ ἀντιθέτως, ὅσον προσθέτεις ὕλη στὸ χῶρο τῆς οἰκίας τόσο περισσότερο ὁ ἀτμοσφαιρικὸς ἀέρας ὑποχωρεῖ. Κάτω ἀπὸ τὴν λέξη ὕλη οἴκου ἐννοοῦμε τὰ οἰκιακὰ σκεύη καὶ τὶς τροφές, καὶ μὲ τὶς λέξεις ὕλη τοῦ νοῦ ἐννοοῦμε τὴν κενοδοξία καὶ τὴν ἡδονή. Ὅσο, λοιπὸν ἀποβάλλεται ἡ κενοδοξία καὶ ἡ ἡδονή, τόσο περισσότερο πληροῦται ἡ καρδιά μας ἀπὸ τὴν χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μὲ τὴν ἐργασία τῶν ἐντολῶν Του».

http://salpismata.blogspot.com.eg/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου