Κυριακή 26 Φεβρουαρίου 2023

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣΗ νηστεία είναι ένας θεοσύστατος θεσμός πολύ ωφέλιμος κι αναγκαίος για τη σωτηρία μας. Η νηστεία που είναι η ευπρέπεια των Αγγέλων, είναι συνομήλικη με την ανθρωπότητα, όπως λέγει ο Μ. Βασίλειος, «δι’ αὐτῆς ὁ Μωυσῆς γέγονε τῷ κτίστῃ συνόμιλος», ο δε Κύριος μας όχι μόνο δεν την κατήργησε τη νηστεία αλλά την εξύψωσε πνευματικά και τη θεωρεί το υπ’ αριθμόν ένα όπλο του χριστιανού στον πνευματικό του αγώνα. «Τοῦτο το γένος ἐν οὐδενί δύναται ἐξελθεῖν εἰ μή ἐν προσευχῇ και νηστείᾳ».
Η νηστεία που δεν πρέπει να μένει ένας φαρισαϊκός και υποκριτικός τύπος, αλλά ένα σπαθί που κόβει παράνομους δεσμούς, κακούς λογισμούς και μας απαλλάσσει από τις γνωστές θυγατέρες της πολυφαγίας, την οκνηρία, τη πολυλογία, την φλυαρία, την αντιλογία, τη σκληρότητα και τη κακότητα, τη φιλονικία και την υπεροψία.
Είναι φάρμακο της ψυχής αλλά και του σώματος η νηστεία, είναι χαλινάρι κατά των παθών όταν γίνεται με το πνεύμα του Ευαγγελίου και δεν περιορίζεται μόνο στην αποφυγή των λιπαρών φαγητών αλλά επεκτείνεται σ’ όλα τα είδη της κακίας. Να μη σταματά δηλαδή στην εύκολη νηστεία τη φαρισαϊκή, την επιδεικτική που μας είπε το σημερινό Ευαγγέλιο αλλά να γίνεται δι’  αυτής άμεση και έμμεση έκφραση της αγάπης.
Μια νηστεία, δηλαδή, που περιορίζεται μόνο στα φαγητά, μόνο στα λάδι και σε ορισμένους άλλους τύπους, είναι νηστεία υποκριτική, ανώφελη και ξεκομμένη από τις δύο μεγάλες αρετές που τονίζονται στο Ευαγγέλιο, τη συγχώρηση και την ελεημοσύνη. Νηστεία χωρίς συγχώρηση των εχθρών μας και νηστεία χωρίς ελεημοσύνη με φιλαργυρία δεν είναι νηστεία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου