Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2023

Τρία πράγματα είναι εκείνα που μας παρακινούν στα καλά..Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής
Τρία πράγματα είναι εκείνα που μας παρακινούν στα καλά.
Τα φυσικά σπέρματα, οι άγιοι άγγελοι και η αγαθή προαίρεση.
Φυσικά σπέρματα εννοώ το εξής:
Όταν αυτό που θέλομε να μας κάνουν οι άνθρωποι, το κάνομε κι εμείς σ’ αυτούς (Λουκ. 6, 31):
Λουκ. 6,31 καὶ καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως.
Λουκ. 6,31 Και όπως θέλετε να κάνουν και να συμπεριφέρωνται απέναντι σας οι άνθρωποι, έτσι και σεις να πράττετε και να συμπεριφέρεσθε προς αυτούς.
Ή όταν δούμε κανέναν σε στενοχώρια ή σε ανάγκη και εκ φύσεως τον ελεούμε.
Οι άγιοι άγγελοι μάς παρακινούν όταν, βαδίζοντας για κάποιο καλό πράγμα, βρούμε βοήθεια καλή και προχωρήσομε.
Και η αγαθή προαίρεση, όταν διακρίνουμε το καλό από το κακό και προτιμούμε το καλό.

https://simeiakairwn.wordpress.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου