Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2022

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣΌση ντροπή δεχτεί κανείς με ευχαρίστηση για χάρη της αλήθειας του Χριστού, εκατονταπλάσια θα δοξαστεί από πολλούς. Και είναι καλύτερο κάθε αγαθό να το ενεργεί ο άνθρωπος για χάρη των μελλοντικών αγαθών.

Αββάς Μάρκος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου