Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2022

Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, κάθε μέρα πού ξυπνούσε, έκανε μία σύντομη προσευχή πού έλεγε…Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, κάθε μέρα πού ξυπνοῦσε, ἔκανε μία σύντομη προσευχή πού ἔλεγε:
Πήγαινε Χριστέ καί σήμερα μπροστά μας!
Ὁ Χριστός εἶπε, ὅποιος θέλει ἄς μέ ἀκολουθήσει.
Ἀλλά ἐμεῖς, πᾶμε μπροστά ἀπό τό Θεό, νομίζοντας ὅτι τά ξέρουμε καλύτερα ἀπό Αὐτόν ἤ πᾶμε δίπλα Του, γιά νά Τοῦ ὑποδείξουμε, λές καί ὁ Θεός ἔχει ἀνάγκη ἀπό τίς δικές μας ὑποδείξεις.
Δέν ἀκολουθοῦμε τό Χριστό, δέν Τόν βάζουμε μπροστά μας καί δέν Τόν ἐμπιστευόμαστε, γι΄ αὐτό καί ἡ ζωή μας γέμισε βάσανα καί τραγωδίες.
Καί ἄν δέν ἔχουμε ὁδηγό τό Χριστό, τότε ὁπωσδήποτε, θά ἔχουμε ὁδηγό τόν διάβολο.
Δέν ὑπάρχει μέση κατάσταση…

~ Δημήτριος Παναγόπουλος Ιεροκήρυκας
https://simeiakairwn.wordpress.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου