Σάββατο 29 Οκτωβρίου 2022

Περί πειρασμών” Μή χάνετε το θάρρος εἰς τόν αγῶνα · ὁ Χριστός μας ἀοράτως ἵσταται προσέχων ἑκάστου τόν αγῶνα.

Λοιπόν ἀγωνίζεσθε εἰς τήν υπομονήν · κράζετε τό ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ μας, ὅπως ἐμφυτευθῇ μέσα στήν καρδίαν σας καί γίνετε πλούσιοι εἰς τήν χάριν τοῦ Θεοῦ .

Αγωνισθῆτε νά ἀποκτήσετε διάνοιαν καθαράν, ὅπως αἰσθανθῆτε τήν χάριν τῆς Ἁγίας Ἀναστάσεως. ”

Γέροντας Εφραίμ ο Φιλοθεΐτης
https://www.askitikon.eu/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου