Τετάρτη 25 Δεκεμβρίου 2019

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ


Εορτάζουμε σήμερα τα Χριστούγεννα, «τό μέγα καί παράδοξον θαῦμα», εκκλησιαστικώς και θεοπρεπώς. Στους Ιερούς Ναούς βλέπουμε τον τεχθέντα βασιλέα. Ακούμε τους αγγέλους να ευαγγελίζονται χαράν μεγάλην στην οικουμένη. Συναντούμε την Θεοτόκο, την αειπάρθενο Παναγία μας, που μέσω αυτής ο Θεός επεδήμησε στους ανθρώπους και γίναμε κοινωνοί θείας φύσεως.
Στην Αγία μας Εκκλησία δεν αναπαρίσταται η Γέννηση. Δεν στολίζουμε δέντρα, δεν υπάρχουν τα λαμπιόνια του κόσμου. Τα Χριστούγεννα δεν προσφέρονται για εμπορική εκμετάλλευση. Εδώ ζούμε το γεγονός. Είμαστε σύγχρονοι της Γεννήσεως του Χριστού. Γι’ αυτό και ψάλλουμε «Σήμερον γεννᾶται ἐκ Παρθένου… Σήμερον τίκτεται Θεός… Τά σύμπαντα σήμερον χαρᾶς πληροῦνται, Χριστοῦ τεχθέντος ἐκ τῆς Παρθένου».
Εορτάζουμε τα Χριστούγεννα και προσκαλεί ο Νυμφίος της Εκκλησίας όλους τους πιστούς να έλθουν και να Τον προσκυνήσουν. Ο Υιός της Παρθένου είναι ο μοναδικός Σωτήρας του κόσμου που μας λυτρώνει από την αμαρτία, την απελπισία και το θάνατο. Η αγάπη Του είναι η αναφαίρετη υπαρξιακή βεβαιότητα και η πληρωτική ικανοποίηση της ζωής μας.
«Χριστός γεννᾶται». Στη φάτνη του Ιησού Χριστού γράφεται η καινούργια σελίδα της προσωπικής μας ιστορίας. Εκεί σηματοδοτείται η υπέρτατη καταξίωση του προσώπου μας. Εκεί εγκαινίζεται η αναγεννητική εμπειρία της θεϊκής αγάπης. Γίνεται σύντροφός μας η βεβαιότητα της ζωής και η ελπίδα της αιώνιας κοινωνίας με τον Λυτρωτή μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου