Πέμπτη 26 Δεκεμβρίου 2019

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ


Ο αναμάρτητος, ο άγιος, ο αγαθός και τέλειος βίος του Χριστού πάνω στη γη μετά την ενανθρώπησή Του αποτελεί δείκτη πορείας του κάθε ανθρώπου στο εξής, προκειμένου να ξεφύγει από τα γήινα και να ανέβει στον ουρανό. Προς αυτήν την κατεύθυνση έχει παράδειγμα τον εναθρωπήσαντα Λόγο του Θεού και σε περίπτωση αδυναμίας διαθέτει τα Άγια Μυστήρια, που καθιέρωσε ο Χριστός, για να αποκαθιστούν την καθαρότητά του και να τον ωθούν σε ομοίωση με τον Υιό και κατά συνέπεια με τον Πατέρα. Αυτό σημαίνει, «Χριστός ἐπί γῆς ὑψώθητε»˙ έχετε πρότυπο άγιο το Χριστό, έχετε βοηθό άριστο το Πνεύμα το Άγιο, έχετε Πατέρα τον Πανάγαθο στον ουρανό, ανεβείτε, υψωθείτε, γίνετε τέλειοι, ουράνιοι άνθρωποι εδώ στη γη, για να συνεχίσετε τη ζωή στον Ουρανό μαζί με τους ομοίους σας αγγέλους, αγίους και την Παναγία Τριάδα˙ «Χριστός ἐπί γῆς ὑψώθητε».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου