Δευτέρα 28 Οκτωβρίου 2019

Τι είναι Χριστιανική ζωή;


Χριστιανική ζωή είναι η νίκης της αρετής κατά της κακίας, του καλού κατά του κακού, της αγάπης κατά του εγώ και της αδιαφορίας, της πίστεως κατά της απιστίας, της ελπίδος κατά πάσης απογοητεύσεως και αποθαρρύνσεως.

«Η κατά Χριστόν ζωή» παλεύει κατά των ιδιων παθών, ως των μεγίστων της εχθρών. Προσπαθεί να καταπνίξει τα άτακτα σκιρτήματα της σάρκας και αντιπαρέρχεται τις εξωφρενικές απαιτήσεις του κόσμου.

Καταβάλλει τις άγριες εξεγέρσεις της εκδίκησης, την αντιπάθεια και το μίσος. Αποκρούει κάθε αμφιβολία στα της πίστεως και μέσα από την ελπίδα καταπολεμεί κάθε δισταγμό και κλονισμό, τον οποίο γεννά η επέλευση και επέλαση των ποικίλων βιοτικών αναγκών και συμφορών.

Μόνο τότε δικαιούται ο χριστιανός να λάβει στα χέρια του τα σύμβολα της νίκης κατά του θανάτου της αμαρτίας και κατά των υλιστικών αποφάσεων.

Να λάβει τα πνευματικά βάια των φοινίκων και να εξέλθει προς συνάντηση του γλυκυτάτου Νυμφίου της ψυχής μας, για να εισέλθει μετ’ Αυτού στον ουράνιο νυμφώνα και να συμψάλλει κατά την εσπέραν αυτή «ιδού ο Νυμφίος έρχεται, εξελθώμεν εις προυπαντησιν Αυτού» .

Μέσα από την εν Χριστώ ζωή ο άνθρωπος ανυψώνεται σε υψηλότερες σφαίρες, ζει στον υπερκόσμιο εκείνο κόσμο, όπου το φως της ζωής « ἔνθα ὁ τῶν ἑορταζόντων ἦχος… ἔνθα οὐκ ἔστι πόνος, οὐ λύπη, οὐ στεναγμός»…

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: «ΕΥΣΕΒΕΙΣ ΜΕΛΕΤΑΙ…»
ΑΡΧ. ΓΕΡΒΑΣΙΟΥ ΧΑΡ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου