Κυριακή 25 Δεκεμβρίου 2016

Η οφειλή μας προς τον Χριστό


Έχοντας όλα αυτά υπ᾽ όψη μας οφείλουμε να ειρηνεύσουμε με το Θεό εκτελώντας τα ευάρεστα σ᾽ Αυτόν, όπως π.χ. να μάθουμε να προσευχόμαστε, να είμαστε σώφρονες, να λέμε την αλήθεια και να πράττουμε τα δίκαια. Να ειρηνεύσουμε με τον εαυτό μας υποτάσσοντας τη σάρκα στο πνεύμα, δηλαδή να έχουμε συνειδητή διαγωγή και ηρεμία λογισμών. Να ειρηνεύσουμε με τους άλλους δείχνοντας ανοχή και μακροθυμία. Με τον τρόπο αυτό θα αποξενωθούμε από την αμαρτία και θα έχουμε πολιτεία ουράνια και θα ζούμε με την ελπίδα της λυτρώσεως από τη φθορά και τους πειρασμούς της καθημερινής ζωής και θα απαλλαγούμε από τον πονηρό δαίμονα που μάς απομάκρυνε από το Θεό και την πραγματική ζωή. Ο Χριστός γεννήθηκε για να μάς φέρει πιο κοντά Του, να μάς κάνει αδέλφια Του, να μάς δώσει αυτό που έχει Αυτός, δηλαδή τη μακαριότητα και την αγάπη. Η ευδοκία του Θεού είναι να σωθούμε από τα βάρη της αμαρτίας και την εξουσία του πονηρού.
Ως κατακλείδα θα μπορούσαμε να σχολιάσουμε όλα αυτά που γράφει ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς με τις ακόλουθες σκέψεις. Η ενσάρκωση του Κυρίου μας δεν έγινε για να γίνουμε απλώς καλύτεροι απ᾽ ό,τι ήμασταν προηγουμένως, αλλά για να ανακαινισθεί οντολογικά η ανθρώπινη φύση και να ελευθερωθεί γενικότερα η δημιουργία από τη φθορά και το θάνατο. Ο Κύριος έλαβε την ανθρώπινη φύση και την οδήγησε στη θέωση, που είναι και ο σκοπός της δημιουργίας του ανθρώπου. Γι᾽ αυτή τη μεγάλη Του δωρεά και μύριες ζωές κι αν είχαμε να Τον υμνολογούμε και να Τον δοξάζουμε, πάλι δε θα έφταναν. Είμαστε αιώνια χρεώστες στην απέραντη αγάπη που ο Κύριος έδειξε σε μάς. Αυτό το μυστήριο της ευσεβείας και της αγάπης ας το βιώσουμε προσωπικά μέσα στην εκκλησιαστική μας ζωή και προπαντός στο μυστήριο της θείας Ευχαριστίας. Έτσι θα γίνουμε αληθινοί προσκυνητές της γεννήσεως του Χριστού. Μέσα μας θα επαναληφθεί πάλι το μεγάλο αυτό γεγονός, θα ζήσουμε το Θεό προσωπικά και θα μπορούμε να δώσουμε μαρτυρία αυθεντική για το πρόσωπό Του. Δε θα γνωρίσουμε απλώς τα θεία, αλλά θα πάθουμε τα θεία που είναι και το πιο σπουδαίο γεγονός της ζωής μας.
(Από τη Φωνή Κυρίου 2005)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου