Κυριακή 25 Δεκεμβρίου 2016

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ


Εορτάζουμε σήμερα τα Χριστούγεννα, την Σάρκωση του Υιού και Λόγου του Θεού, που αποτελεί το μεγαλύτερο γεγονός στην ιστορία του κόσμου, την πιο χαρμόσυνη αγγελία που ευαγγελίστηκαν οι ουρανοί στη γη. «Σήμερον Θεός ἐπί γῆς παραγέγονε, καί ἂνθρωπος εἰς οὐρανούς ἀναβέβηκε. Σήμερον ὁρᾶται σαρκί, ὁ φύσει ἀόρατος, διά τόν ἂνθρωπον».
«Χριστός γεννᾶται». Στη φάτνη του Ιησού Χριστού γράφεται η καινούργια σελίδα της προσωπικής μας ιστορίας. Εκεί σηματοδοτείται η υπέρτατη καταξίωση του προσώπου μας. Εκεί εγκαινίζεται η αναγεννητική εμπειρία της θεϊκής αγάπης. Γίνεται σύντροφός μας η βεβαιότητα της ζωής και η ελπίδα της αιώνιας κοινωνίας με τον Λυτρωτή μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου