Σάββατο 24 Δεκεμβρίου 2016

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ


Ο Χριστός είναι ο μοναδικός σωτήρας, είναι η ελπίδα του κόσμου. Αυτός μας καλεί να βαδίσουμε τον εξαίσιο δρόμο της βηθλεεμικής πορείας, να κοινωνήσουμε της Σαρκός Αυτού, της αθανάτου ζωής και να αποθέσουμε εις Αυτόν, πλέον της συνηθείας, η οποία το θείον μόνον εν τη κοιλία θεραπεύει, την πίστιν ως υπακοήν και θυσίαν, την ελπίδα ως προσδοκίαν και αγιασμόν και την αγάπην ως κοινωνίαν και ειρήνην.

Πέτρας & Χερρονήσου Νεκτάριος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου