Κυριακή 24 Απριλίου 2016

Οι απόψεις για τον Χριστό


Άλλοι τον θεωρούν κοινωνικό επαναστάτη που αντιτάχθηκε στη βία και την κοινωνική αδικία και μη μπορώντας να κάνει αλλιώτικα θανατώθηκε, πάλι λόγω κοινωνικής αδικίας. Άλλοι πάλι πιστεύουν ότι κάνει υπομονή ο Θεός -  Χριστός μέχρις ότου λάβει πυρ και κατακαύσει τους ασεβείς. Όλα αυτά αποτελούν πτοβολές του δικού τους ψυχικού κόσμου και τίποτα περισσότερο.
Ο Χριστός είναι Υι´ςο του Θεού και Θεός· έγινε άνθρωπος για να κάνει τον άνθρωπο Θεό κατά χάρη. Πέθανε εκουσίως στο σταυρό και αναστήθηκε εκ νεκρών. Είναι ο ιδρυτής της Εκκλησίας, η οποία συνεχίζει το έργο του μέσα στην ιστορία. Όποιος πιστεύει σε αυτόν, ζει δηλαδή τον εκκλησιαστικό τρόπο ζωής, νικάει τον θάνατο εν τω προσώπω του και η Γέννηση, η Διδασκαλία και η Ανάληψη, αλλά και η Πεντηκοστή, γίνονται γεγονότα της προσωπικής του ιστορίας, καθώς αυτός όλο και περισσότερο μεθηλικιώνεται εν Χριστώ. Με τη Δευτέρα του Παρουσία θα έρθει να την παραλάβει.

(Από τη ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ 2014)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου