Τρίτη 26 Απριλίου 2016

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ


«Τήν Ἁγία καί Μεγάλη Τρίτη τῆς τῶν δέκα παρθένων παραβολῆς τῆς ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου μνείαν ποιούμεθα». Η παραβολή των δέκα παρθένων, που διαβάζεται την Μεγάλη Τρίτη, έρχεται να τονίσει ότι ο Νυμφίος Χριστός έρχεται την εβδομάδα αυτή για να μπει θριαμβευτικά στον Νυμφώνα του ουρανού. 
Η παραβολή αυτή μιλάει ουσιαστικά για την Βασιλεία των Ουρανών, για όσα δηλαδή θα συμβούν σχετικά με την Βασιλεία των Ουρανών και θα είναι όμοια με εκείνα που συμβαίνουν στις δέκα παρθένες. 
Κατά την συνήθεια της εποχής εκείνης, λοιπόν, βγήκαν έξω μέσα στην νύκτα με τα φανάρια τους και περίμεναν να υποδεχθούν τον Νυμφίο. Εκείνος είχε πάει με τους συγγενείς και τους φίλους του να παραλάβει την νύφή από το σπίτι της και να την φέρει μέσα στην νύκτα στο δικό του σπίτι, όπου θα συνεχισθεί το γλέντι για τον γάμο. Οι δέκα παρθένες διακρίνονται σε δύο ομάδες, την πρώτη αποτελούν οι φρόνιμες και την δεύτερη οι μωρές. Όλες μαζί με τις λαμπάδες αναμμένες περιμένουν τον Νυμφίο. Οι ώρες όμως περνούσαν και ο Νυμφίος αργούσε να φανεί. Οι λαμπάδες έσβησαν και οι Παρθένες αποκοιμήθηκαν. Τότε ξαφνικά μέσα στην νύκτα ακούστηκε μια φωνή να λέει «Ἰδού ὁ Νυμφίος ἒρχεται...» και όλες ξύπνησαν αμέσως. Όμως μόνο οι πέντε άναψαν τις λαμπάδες τους και ήσαν έτοιμες για την υποδοχή, προβάλλοντας δηλαδή το φως των καλών έργων. Οι άλλες πέντε ζητούσαν να πάρουν λάδι από τις φρόνιμες, μα το λάδι δεν έφτανε παρά μόνο για τις δικές τους λαμπάδες. Τότε αυτές έφυγαν τρέχοντας να πάνε να αγοράσουν λάδι. Μα αυτό δεν ήταν εύκολο, καθ᾽ ότι μετά τον θάνατο, όπως μάς διαβεβαίωσε ο Κύριος, τούτο δεν είναι δυνατόν. Ωστόσο εν τω μεταξύ έφθασε ο Νυμφίος και οι πέντε φρόνιμες μπαίνουν μαζί του στον Νυμφώνα, στο γαμήλιο πανηγύρι. Έφθασαν σε λίγο και οι άλλες πέντε μα ήταν ήδη αργά, η πόρτα είχε κλείσει. Κλείστηκαν για πάντα έξω από τον Παράδεισο. Πέρασε ο καιρός που άνοιγε η πόρτα του Παραδείσου με ένα «Κύριε ἐλέησον», με ένα «Ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ». Γι᾽ αυτό ο Κύριος τονίζει «γρηγορεῖτε».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου