Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2016

Θαῦμα στὴν Αἴγυπτο!


  Ἕνας Μουσουλμάνος στὴν Αἴγυπτο σκότωσε τὴ γυναίκα του καὶ τὴν ἔθαψε μὲ τὰ δύο κοριτσάκια τους: τὸ ἕνα ἦταν μωρὸ καὶ τὸ ἄλλο 8 ἐτῶν. Τὰ κορίτσια τὰ ἔθαψε ζωντανά!!Ὕστερα κατήγγειλε στὴν ἀστυνομία ὅτι τὰ κορίτσια τὰ σκότωσε ἕνας θεῖος τους. Μετὰ ἀπὸ 15 μέρες πέθανε ἕνα ἄλλο μέλος ἀπὸ τὸ σόι τους. Οἱ δικοί του ἀποφάσισαν νὰ τοποθετήσουν τὴ σορὸ στὸν τάφο ὅπου βρισκόταν ἡ μητέρα καὶ τὰ δύο κοριτσάκια. Ὅταν ἄνοιξαν τὸν τάφο γιὰ τὴν κηδεία, οἱ παρευρισκόμενοι δὲν πίστευαν στὰ μάτια καὶ στὰ αὐτιά τους: βρῆκαν κάτω ἀπὸ τὸ χῶμα τὰ δύο κοριτσάκια ΖΩΝΤΑΝΑ!!!
 Το ἐκπληκτικὸ γεγονὸς διαδόθηκε σὰν ἀστραπὴ σ’ ὅλη τὴ χώρα καὶ ὁ πατέρας τῶν παιδιῶν ἑτοιμάστηκε γιὰ τὴ θανατικὴ ποινή. Ὅπως ἦταν φυσικό, οἱ ἐρωτήσεις ἔπεσαν βροχὴ πάνω στὸ μεγαλύτερο παιδὶ προκειμένου νὰ τοὺς διαφωτίσει γιὰ τὸ πῶς ἐπέζησαν.
 – Ἕνας ἄνδρας, ὁ ὁποῖος φοροῦσε λευκὰ ροῦχα ποὺ ἔλαμπαν σὰν τὸν ἥλιο, μὲ χέρια ματωμένα ἀπὸ πληγές, ἐρχόταν καὶ μᾶς ἔδινε φαγητό, ἦταν ἡ ἀπάντηση τῆς μικρῆς. Ἀκόμη, ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς ξυπνοῦσε καὶ τὴ μαμά μου γιὰ νὰ περιποιηθεῖ τὴν ἀδελφή μου.
 Το ἐθνικὸ αἰγυπτιακὸ κανάλι, τὸ ὁποῖο πῆρε τὴ συνέντευξη, μετάδωσε μέσω τῆς (μουσουλμάνας) δημοσιογράφου: «Ὁ ἄνδρας αὐτὸς δὲ μπορεῖ νὰ ἦταν ἄλλος ἀπὸ τὸν ΙΗΣΟΥ, διότι κανεὶς ἄλλος δὲν κάνει τέτοιου εἴδους πράγματα!».
 Μπορεί μὲν οἱ μουσουλμάνοι νὰ δέχονται ὅτι ὁ «ISA» (Ἰησοῦς) τὰ ἔκανε ὅλα αὐτά, ἀλλὰ οἱ πληγὲς δείχνουν ὅτι πραγματικὰ σταυρώθηκε, ὅπως ἐπὶ-σὴς εἶναι ξεκάθαρο ὅτι ὁ Ἰησοῦς ΖΕΙ. Ἐξάλλου, κανεὶς δὲ διανοήθηκε νὰ μὴ βασιστεῖ στὰ λόγια τοῦ κοριτσιοῦ, γιατί οὔτε αὐτὴ οὔτε ἡ ἀδελφούλα του θὰ ἦταν δυνατὸ νὰ ἐπιζήσουν ἂν δὲ συνέβαινε ἕνα πραγματικὸ θαῦμα.
 Οι ἡγέτες τῶν μουσουλμάνων βρίσκονται ἀντιμέτωποι μ’ ἕνα ἀδιέξοδο, καθὼς οὔτε τὴν αὐθεντικότητα τοῦ θαύματος μποροῦν νὰ ἀμφισβητήσουν οὔτε καὶ νὰ περιορίσουν τὴν ἔκταση ποὺ πῆρε ἡ δημοσιότητα τῆς ὅλης ἱστορίας. Ἃς μὴν ξεχνᾶμε ἄλλωστε ὅτι ἡ Αἴγυπτος ἀποτελεῖ κέντρο τῶν ΜΜΕ καὶ τῆς ἐκπαίδευσης στὴ Μέση Ἀνατολή.
 «Ἐγὼ εἰμὶ ἡ ὁδός, ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ΖΩΗ» (Ἰω. 14,6)

 (Ἀπὸ τὸ Βιβλίο τοῦ Ἐλλογιμωτάτου Καθηγητοῦ κ. Γεωργίου Κρίππα Διδάκτορος Συνταγματικοῦ Δικαίου ) ‘Ἀπὸ Μαρία Τούμπα
http://salpismata.blogspot.com.eg/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου