Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2016

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ


Όσοι με τους κόπους της ασκήσεως έκαναν τους εαυτούς των καθαρούς από κάθε μολυσμό σαρκικό και πνευματικό (Β΄ Κορ. 7, 1), έγιναν δοχεία της αθάνατης φύσεως μέσω των χαρισμάτων του Πνεύματος. Αυτοί που έφτασαν σ' αυτή την κατάσταση, είναι γεμάτοι από αγαθό φως, και καθώς αυτό πλημμυρίζει την καρδιά τους με γαλήνη και ειρήνη, λαλούν λόγια αγαθά και η σοφία του Θεού κυλάει από τα χείλη τους με τη γνώση των θείων και των ανθρωπίνων πραγμάτων. Και ο λόγος τους είναι διαυγής και εξηγεί τα βάθη του Πνεύματος. Γι' αυτούς τους ανθρώπους δεν ισχύει νόμος (Γαλ. 5, 23), αφού μιά για πάντα ενώθηκαν με το Θεό και δέχθηκαν την καλή αλλοίωση.

Όσιος Νικήτας ο Στηθάτος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου