Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2016

Ποιος είναι ο πρεσβύτερος υιός;


Οι περισσότεροι ερμηνευτές λέγουν πως ο μεγαλύτερος υιός ήσαν οι Φαρισαίοι. Επειδή οι τελώνες κι οι αμαρτωλοί πλησίαζαν τον Χριστό και Τον άκουγαν, και προφανώς μερικοί μετανοούσαν, αυτό δεν άρεσε στους Φαρισαίους. «Διεγόγγυζον οἱ τε Φαρισαίοι καί οἱ γραμματεῖς λέγοντες ὃτι οὖτος ἁμαρτωλούς προσδέχεται καί συνεσθίει αὐτοῖς» (Λουκ. ιε´ 2). Η κατηγορία αυτή εναντίον του Χριστού ήταν μόνιμη και διαρκής, γι᾽ αυτό και ο Χριστός με τέτοιου είδους παραβολές, όπως του χαμένου προβάτου και της χαμένης δραχμής, προσπάθησε να τους αλλάξει την αντίληψη. Ο ιερός Χρυσόστομος γράφει πως «πάντα ἐστίν φορητά διά τήν σωτηρίαν τοῦ ἀδελφοῦ», δηλαδή όλα είναι επιτρεπτά για τη σωτηρία του αδελφού μας. Τόσο περισπούδαστη είναι η ψυχή κάθε ανθρώπου απέναντι στο Θεό, ώστε να θυσιάσει και τον Υιό Του, το μόσχο το σιτευτό, για τη σωτηρία μας.
Μια άλλη ερμηνεία του πρεσβύτερου υιού είναι και η ακόλουθη. Ο υιός αυτός συμβολίζει τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Οι Άγιοι αυτοί, που βάσταξαν το βάρος και τον καύσωνα της ημέρας και που δούλεψαν στον αμπελώνα του Κυρίου απ᾽ την πρώτη ώρα, αυτοί που υπάκουσαν στις εντολές του Θεού, απαιτούν να εφαρμοσθεί δικαιοσύνη. Να αμείψει ο Θεός τους ευσεβείς ή να καταδικάσει τους ασεβείς. Οι Άγιοι μένουν κατάπληκτοι μπροστά στη μεγάλη ευσπλαχνία του Θεού, ο οποίος συγχωρεί αμέσως αυτούς που επιστρέφουν μετανοώντας σ᾽ Αυτόν. Μάλιστα τους δίνει τα ίδια δώρα που χαρίζει και στους Αγίους. Σαν να διαμαρτύρονται οι Άγιοι (παραβολικά βέβαια όλα αυτά και όχι πραγματικά), που ο Θεός δείχνει μια «σκανδαλιστική» συμπεριφορά ελέους και ευσπλαχνίας στους αμαρτωλούς. Αποδεικνύεται έτσι πως η δικαιοσύνη των ανθρώπων είναι διαφορετική από τη δικαιοσύνη του Θεού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου