Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2016

Ἀπὸ κάποιο κακό, κάτι καλύτερο θὰ βγεῖ…


Γέροντας Παΐσιος Ἁγιορείτης

Γέροντα, γιατί πολλοὶ ἄνθρωποι, ἐνῶ πίστευαν, ἔχασαν τὴν πίστη τους;
Ἂν δὲν προσέχει κανεὶς στὰ θέματα τῆς πίστεως καὶ τῆς λατρείας, σιγὰ-σιγὰ ξεχνιέται καὶ μπορεῖ νὰ γίνη ἀναίσθητος, νὰ φθάση σὲ σημεῖο νὰ μὴν πιστεύη τίποτε.
Μερικοί, Γέροντα, λένε ὅτι ἡ πίστη τοὺς κλονίζεται, ὅταν βλέπουν νὰ ὑποφέρουν καλοὶ ἄνθρωποι.
Ἀκόμη κι ἂν κάψη ὁ Θεὸς ὅλους τους καλούς, δὲν πρέπει νὰ βάλη κανεὶς ἀριστερὸ λογισμό, ἀλλὰ νὰ σκεφθῆ πὼς ὁ Θεὸς ὅ,τι κάνει, ἀπὸ ἀγάπη τὸ κάνει. Ξέρει ὁ Θεὸς πῶς ἐργάζεται.
Γιὰ νὰ ἐπιτρέψη νὰ συμβῆ κάποιο κακό, κάτι καλύτερο θὰ βγῆ.
Γέροντα, σήμερα ἀκόμη καὶ τὰ πιστὰ παιδιὰ ἀμφιταλαντεύονται, γιατί στὰ σχολεῖα ὑπάρχουν καθηγητὲς ποῦ διδάσκουν τὴν ἀθεΐα.
Γιατί νὰ ἀμφιταλαντεύωνται; Ἡ Ἁγία Αἰκατερίνη δεκαεννιὰ χρονῶν ἦταν καὶ διακόσιους φιλοσόφους τους ἀποστόμωσε μὲ τὴν κατὰ Θεὸν γνώση καὶ τὴν σοφία της. Ἀκόμη καὶ οἱ Προτεστάντες τὴν ἔχουν προστάτιδα τῆς ἐπιστήμης.
Στὰ θέματα τῆς πίστεως καὶ στὰ θέματα τῆς πατρίδος δὲν χωρᾶνε ὑποχωρήσεις... πρέπει νὰ εἶναι κανεὶς ἀμετακίνητος, σταθερός.
Γέροντα, παλιὰ προσευχόμουν μὲ πίστη στὸν Θεὸ καὶ ὅ,τι ζητοῦσα μου τὸ ἔκανε. Τώρα δὲν ἔχω αὐτὴν τὴν πίστη. Ποῦ ὀφείλεται αὐτό;
Στὴν κοσμικὴ λογικὴ ποὺ ἔχεις. Ἡ κοσμικὴ λογικὴ κλονίζει τὴν πίστη. «Ἐὰν ἔχητε πίστιν καὶ μὴ διακριθῆτε, πάντα ὅσα ἐὰν αἰτήσητε ἐν τῇ προσευχὴ πιστεύοντες, λήψεσθε», εἶπε ὁ Κύριος. Όλη ἡ βάση ἐκεῖ εἶναι. Στὴν πνευματικὴ ζωὴ κινούμαστε στὸ θαῦμα. Ἐὰν σὺν δύο δὲν κάνει πάντα τρία κάνει καὶ πέντε χιλιάδες καὶ ἕνα ἑκατομμύριο!
Χρειάζεται καλὴ διάθεση καὶ φιλότιμο. Γιατί, ἂν ὁ ἄνθρωπος δὲν ἔχη καλὴ διάθεση, τίποτε δὲν καταλαβαίνει. Να, καὶ γιὰ τὴν Σταύρωση τοῦ Χριστοῦ, τόσες λεπτομέρειες εἶχαν πεῖ οἱ Προφῆτες- μέχρι καὶ τί θὰ κάνουν τὰ ἱμάτιά Του, τί θὰ κάνουν τὰ χρήματα τῆς προδοσίας, ὅτι θὰ ἀγοράσουν μ’ αὐτὰ τὸν ἀγρὸ τοῦ Κεραμέως, γιὰ νὰ θάβουν τοὺς ξένους-, ἀλλά, οἱ Ἑβραῖοι πάλι δὲν καταλάβαιναν. «Ὁ δὲ παράνομος Ἰούδας οὐκ ἠβουλήθη συνιέναι»…

Ἀπὸ τὸ βιβλίο: «ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΛΟΓΟΙ Ε΄ ΠΑΘΗ ΚΑΙ ΑΡΕΤΕΣ»
http://salpismata.blogspot.com.eg/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου