Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2022

Προ της συντριβής υπάρχει η υπερηφάνεια και προ του χαρίσματος η ταπείνωση!…Ἀπό τίς ἁγιοπνευματικές ἐμπειρίες τοῦ ἀββᾶ Ἰσαάκ τοῦ Σύρου
188. Ἡ ἀπομάκρυνση ἀπό τά καλά ἔργα καί τήν προσευχή, μᾶς ὁδηγεῖ στήν ὑπερηφάνεια, ὁπότε φεύγει ὁ φύλακας ἄγγελός μας καί μᾶς κυριεύει ὁ σατανᾶς!…
189. Ἐάν λάβεις χάρισμα, ζήτησε ἀπό τό Θεό:
α) ταπείνωση,
β) φύλακα ἄγγελο, καί,
γ) νά σοῦ πάρει τό χάρισμα, προκειμένου νά πέσεις στήν ὑπερηφάνεια!…
Τά φυσικά μας ἐλαττώματα γίνονται φύλακες τῆς ἀρετῆς, πού μᾶς δίνει ὁ Θεός!…
190 . Ἡ ὑπερηφάνεια ἔχει ἀνάγκη τῆς συντριβῆς, γιά ν᾿ ἀκολουθήσει ἡ ταπείνωση καί νά ἔλθουν τά χαρίσματα τοῦ Θεοῦ, πού μόνο στούς ταπεινούς δίνονται!… 191 . Πρό τῆς συντριβῆς ὑπάρχει ἡ ὑπερηφάνεια καί πρό τοῦ χαρίσματος ἡ ταπείνωση!…
 192 . Ὑπερηφάνεια δέν εἶναι ὁ περαστικός λογισμός ὑπερηφανείας, ἀλλ᾿ ἐκείνη ἡ ὁποία διαμένει στόν ἄνθρωπο πάντοτε καί δέν γνωρίζει κατάνυξη…
 193 . Ὅποιος ἔφθασε στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, δέν ἐπιθυμεῖ νά μένει στήν παρούσα ζωή, ἀλλά ἐπιθυμεῖ τό θάνατο!...
 194 . Πολυχρόνια ὑπομονή ὁδηγεῖ στήν ταπείνωση.
Ἡ ταπείνωση ὁδηγεῖ στήν ὑγεία τῆς ψυχῆς.
Ἡ ὑγεία τῆς ψυχῆς στή γνώση τοῦ Θεοῦ.
Ἡ γνώση τοῦ Θεοῦ στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ.
Καί τέλος ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ στή Χαρά τοῦ Θεοῦ, πού εἶναι γλυκύτερη ἀπό τή μελοκηρήθρα!…
  195 . Ἀθάνατος ζωή εἶναι μιά αἴσθηση μέσα μας τοῦ Θεοῦ, πού ὁδηγεῖ στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, διότι καμιά γλυκύτητα τῆς καρδιᾶς δέν μπορεῖ νά συγκριθεῖ μέ τή γλυκύτητα τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ Θεοῦ!…
 196 . Ἔλαβε τή σοφία τοῦ ἁγίου Πνεύματος, δηλαδή τήν ταπεινοφροσύνη, ἐκεῖνος πού ἀηδιάζει ν᾿ ἀρέσει στόν κόσμο καί μισεῖ τή δόξα τοῦ κόσμου!…

Ἀπό τό βιβλίο:“475 ΣΟΦΑ ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ” – ΕΚΔΟΣΕΙΣ:«ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»
https://simeiakairwn.wordpress.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου