Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022

Αγιογραφικό ανάγνωσμαἘκ τοῦ κατὰ Μάρκον
ι΄ 11 - 16
Εἶπεν ὁ Κύριος· Ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ γαμήσῃ ἄλλην, μοιχᾶται ἐπ’ αὐτήν· 12 καὶ ἐὰν γυνὴ ἀπολύσασα τὸν ἄνδρα γαμηθῇ ἄλλῳ, μοιχᾶται. 13 Καὶ προσέφερον αὐτῷ παιδία, ἵνα αὐτῶν ἅψηται· οἱ δὲ μαθηταὶ ἐπετίμων τοῖς προσφέρουσιν. 14 ἰδὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς ἠγανάκτησε καὶ εἶπεν αὐτοῖς· Ἄφετε τὰ παιδία ἔρχεσθαι πρός με, καὶ μὴ κωλύετε αὐτά· τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ. 15 ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὃς ἐὰν μὴ δέξηται τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ὡς παιδίον, οὐ μὴ εἰσέλθῃ εἰς αὐτήν. 16 καὶ ἐναγκαλισάμενος αὐτὰ τιθεὶς τὰς χεῖρας ἐπ’ αὐτά ηυλόγει αὐτὰ.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ (κ. Παναγιώτη Τρεμπέλα)
11 Κι ἐκεῖνος τούς εἶπε: Ὅποιος χωρίσει τή γυναίκα του καί νυμφευθεῖ ἄλλη, διαπράττει μοιχεία σέ βάρος τῆς νόμιμης συζύγου του.
12 Κι ἄν μία γυναίκα χωρίσει τόν ἄνδρα της καί παν­τρευ­τεῖ ἄλλον, διαπράττει μοιχεία, καί λέγεται μοιχαλίδα.
13 Τοῦ ἔφεραν τότε μερικά μικρά παιδιά γιά νά τά ἀγγίξει μέ τά χέρια του καί νά τά εὐλογήσει. Οἱ μαθητές ὅμως μάλωναν αὐτούς πού τά ἔφερναν, ἐπειδή νόμιζαν ὅτι δέν ἅρμοζε στό Χριστό νά τόν ἀπασχολοῦν μέ μικρά παιδιά.
14 Ὅταν ὅμως τό εἶδε αὐτό ὁ Ἰησοῦς, ἀγανάκτησε καί εἶπε στούς μαθητές: Ἀφῆστε τά παιδιά νά ἔρχονται κοντά μου καί μήν τά ἐμποδίζετε· διότι ἡ βασιλεία τοῦ Θε­οῦ εἶναι γι’ αὐτούς πού θά γίνουν σάν αὐτά καί θά ἀπο­κτήσουν παιδική καρδιά καί διάθεση.
15 Ἀληθινά σᾶς λέω· ἐκεῖνος πού δέν θά δεχθεῖ τό λόγο καί τό κήρυγμα τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ μέ ἁπλότητα, ἐμπιστοσύνη καί ταπείνωση σάν αὐτή πού δείχνουν τά παιδιά στούς γονεῖς καί δασκάλους τους, δέν θά μπεῖ σ’ αὐτήν.
16 Κι ἀφοῦ πῆρε τά παιδιά στήν ἀγκαλιά του, τά εὐ­λο­γοῦσε μέ ὅλη τή στοργή του βάζοντας τά χέρια του πάνω τους.

(Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ - ΜΕ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΕΚΔΟΣΙΣ «ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ¨Ο ΣΩΤΗΡ¨»)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου