Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2022

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣΜὴ νομίζεις ὅτι κάθε θλίψη ἔρχεται στοὺς ἀνθρώπους ἐξαιτίας τῶν ἁμαρτιῶν. Ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ εὐαρεστοῦν τὸν Θεό καὶ ὅμως ἔχουν θλίψεις. Γιατὶ λέει ἡ Γραφή: «Θὰ διωχτοῦν οἱ ἄνομοι καὶ οἱ ἀπόγονοι τῶν ἀσεβῶν θὰ ἐξολοθρευτοῦν» (Ψαλμ. 36, 28). Ἀλλ' ἐπίσης λέει: «Ὅλοι ὅσοι θέλουν νὰ ζοῦν μὲ εὐσέβεια στὸ ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, θὰ ὑποστοῦν διωγμούς» (Β' Τιμ. 3, 12).

Αββάς Μάρκος ο Ασκητής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου