Πέμπτη 28 Απριλίου 2022

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣΗ Ανάσταση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού είναι το μέγιστο γεγονός της πίστεώς μας. Είναι ο θρίαμβος του Χριστού κατά της αμαρτίας και του θανάτου. Είναι η τρανή απόδειξη ότι ο Σαρκωθείς Υιός και Λόγος αληθώς υπάρχει Θεός.
Η Ανάσταση του Χριστού είναι το βεβαιότερο γεγονός εξ  όσων συνέβησαν στην ιστορία. Είναι το θαύμα του Θεού, το μέγιστο και υπερφυέστατο, που επισφραγίζει όλα τα θαύματα του Ευαγγελίου, που επικυρώνει όλη την ευαγγελική διδαχή, που δικαιώνει τον αγώνα και την μαρτυρία της εν Χριστώ ζωής.
Η Ανάσταση του Χριστού είναι το ένδοξο τέρμα όλων των θλίψεων, κάθε πόνου, κάθε σταυρού, αφού ο Χριστός ενίκησε δια του Πάθους και του Σταυρού Του τον θάνατο. Ο Χριστός έσωσε τον κόσμο δια της Αναστάσεως. Αναστήθηκε, που σημαίνει ότι η ζωή είναι πιο δυνατή από το θάνατο, το καλό πιο δυνατό από το κακό, το δίκαιο από την αδικία, η χαρά από τη θλίψη, το φως από το σκοτάδι.
Με την Ανάσταση του Χριστού όλες οι καλές ελπίδες της ανθρωπότητος είναι δικαιωμένες. Όλα τα προβλήματα, τα δεσμά και τα αδιέξοδα λύνονται, καταργούνται, αφού ο Χριστός επάτησε τον θάνατον και κατήργησε τον διάβολον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου