Κυριακή 17 Απριλίου 2022

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣΟ Χριστός εισέρχεται στην Αγία Πόλη καθήμενος επί πώλου όνου, «εὐρών ὀνάριον ἐκάθισεν ἐπ’ αὐτό», αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης.
Σ’ αυτό το ταπεινό υποζύγιο που στάθηκε μάρτυρας στην γέννησή Του και που τον φυγάδευσε στην Αίγυπτο για να σωθεί από το φονικό μαχαίρι του Ηρώδη. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά. Ο Ιησούς το ζήτησε. Τόσο ο πώλος όσο και η όνος συμβολίζουν την αλογία των εθνών την κάκιστον.
Καθήμενος ο Χριστός στον πώλο της όνου διέλυσε την άλογη πλάνη της ειδωλολατρίας. Γιατί δεν υπάρχει, όπως γράφει ο Άγιος Νικόδημος τίποτε αλογώτερο από την απιστία και τίποτε πωλικότερο και ατακτότερο από την ειδωλολατρία.
Και ο άνθρωπος απομακρυνόμενος από τον Θεό γίνεται κτηνώδης, αφού διακατέχεται από άλογες επιθυμίες και σαρκικά θελήματα. Όταν όμως αποκτήσει την κατά Χριστόν ταπείνωση και αποβάλλει την αλογία γίνεται όχημα του Χριστού, «κτηνώδης ἐγεννήθην παρά σοί , γράφει ο ψαλμωδός, καγώ διά παντός μετά σοῦ».
Να γιατί πρέπει να παρακαλούμε συνεχώς τον Χριστό όλοι εμείς που είμαστε δεμένοι με τα χρυσά δεσμά της αμαρτίας  και του διαβόλου να στείλει τους μαθητές Του όπως έλυσαν τον πώλον και την όνον και τα οδήγησαν κοντά του έτσι και εμάς, να μας λύσουν από τα δεσμά της φιλαργυρίας, της πορνείας, της μέθης, της αδικίας, της απληστίας και της φιλοδοξίας και να μας φέρουν στον Χριστό.
Η χαρά των Ιουδαίων με την είσοδο του Χριστού στα Ιεροσόλυμα είναι ακράτητη. «Ἒκραζον λέγοντες Ὠσαννά».
Είναι μια ιαχή θριάμβου και δόξης. Ήλπιζαν ότι ο χριστός θα τους ελευθέρωνε από τους Ρωμαίους στους οποίους ήσαν υπόδουλοι. Η λέξη «Ὠσαννά» σημαίνει στα Εβραϊκά σώσον – δεί˙ σώσον δή ἡμᾶς.
Ενώ όμως ο Χριστός υμνείται από ένα ολόκληρο λαό καθ’ οδόν ως νικητής του θανάτου, οι αρχιερείς και οι γραμματείς, η εξουσία και το θρησκευτικό κατεστημένο αγανάκτησαν. Ιδιαιτέρως αγανάκτησαν όταν έβλεπαν τα παιδιά να κράζουν το «Ὠσαννά». Και ο Χριστός τους απαντά˙ γιατί διαμαρτύρεστε, «οὐδέποτε ἀνέγνωτε ὃτι ἐκ στόματος νηπίων καί θηλαζόντων κατηρτίσω αἲνον;».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου