Κυριακή 25 Απριλίου 2021

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣΟ Χριστός που είναι «ἡ πάντων χαρά, ἡ ἀλήθεια, τό φῶς, ἡ ζωή, τοῦ κόσμου ἡ ἀνάστασις» εισέρχεται στην Αγία Πόλη «τά τῶν Προφητῶν ἐκπληρῶν κηρύγματα». Δεν έρχεται ως ένας κοσμικός άρχοντας για να κατεξουσιάσει. Η παρουσία Του είναι έκφραση φιλανθρωπίας και άκρας συγκαταβάσεως. Ο Χριστός είναι η άκρα Ταπείνωση, γι’ αυτό και η παρουσία Του είναι παρουσία απλότητος, πραότητος, και αγάπης. Αγάπης που θα φθάσει στο ύψος της θυσίας του Σταυρού.
«Τόν ἐπί πώλου ὂνου καθήμενον, διά τήν ἡμετέραν σωτηρίαν», Χριστόν, τον αληθινόν Θεόν, μας καλεί σήμερα η Εκκλησία να προϋπαντήσουμε, μετά βαΐων και κλάδων, προμηνύοντες την νίκη της Αναστάσεως. Έχοντας ήδη καθαρισθεί και ετοιμασθεί με την τεσσαρακονθήμερη νηστεία και άσκηση, μας καλεί να Τον υποδεχθούμε ως οι απειρόκακοι παίδες, κρατώντας στα χέρια μας τα βαΐα της ορθοδόξου πίστεως, απλώνοντας στα πανάχραντα πόδια Του την υπακοή και την αφοσίωσή μας σ’ Αυτόν, διαπνεόμενοι από εκκλησιαστικό ήθος και φρόνημα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου