Σάββατο 20 Απριλίου 2019

Ὁ θάνατος με τον θάνατο ξεπερνιέται...


Ὁ θάνατος μὲ τὸν θάνατο ξεπερνιέται.Νὰ εἴμαστε ἕτοιμοι νὰ πεθάνουμε, 
δηλαδὴ νὰ εἴμαστε ἕτοιμοι νὰ χάσουμε τὸν ἑαυτό μας καὶ τὸν ἔλεγχό του.
Πρακτικά: 
Δὲν τρομάζω ὅταν μὲ ἀδικήσουν, δὲν γκρινιάζω οὔτε παραπονοῦμαι 
ἂν ὁ ἄλλος δὲν ἀνταποκρίνεται στὶς προσδοκίες μου, 
δὲν κατακρίνω τὸν ἄλλο σὰ νὰ εἴμαστε μέλη διαφορετικοῦ σώματος, 
δὲν πνίγομαι ἂν τὰ πράγματα δὲν ἔρχονται ὅπως πρέπει, 
οὔτε ἂν δὲν καταφέρω νὰ ἀλλάξω καὶ νὰ εἶμαι σωστός.

Εἶμαι ἐλεύθερος ἀπὸ κάθε λογισμό,ὑπολογισμὸ καὶ παραλογισμό, 
ἀπομακρύνω ἀπὸ τὴν καρδιά μου κάθε φόβο καὶ ἀγωνία καὶ τὴν ἀφήνω νὰ ἀνασάνει.

Τέτοια καρδιὰ θὰ τὴν ἀγγίξει ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ θὰ ἔχει προσδοκία ἀναστάσιμης ἐμπειρίας.

Ἀρχιμανδρίτου Βαρνάβα Γιάγκου
ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ κείμενο:" Ὁ μεγαλύτερος ἐχθρὸς τοῦ ἀνθρώπου "
Πειραΐκή Εκκλησία Φεβρουάριος 2019

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου