Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2016

Ορθή πίστη και ζωή


Βλέποντας ο Κύριος τις αγνές διαθέσεις του νένου, του υπέδειξε τις δύο βασικές προϋποθέσεις, προκειμένου να εισέλθει στην αιώνια ζωή. Αυτές είναι η ορθή πίστη και η ζωή που συμφωνεί με τις εντολές του Θεού. Γι᾽ αυτό αρχικά ο Χριστός φρόντισε να διορθώσει τη λάθος αντίληψη του νέου προς αυτόν. Ο νέος τον θεωρούσε έναν αγαθό διδάσκαλο. Ο Κύριος τονίζοντάς του ότι η έννοια της αγαθότητας ταιριάζει μόνο στον Θεό, τον οδηγούσε με έμμεσο και πολύ παιδαγωγικό τρόπο στην κατανόηση της θεϊκής του ιδιότητας.
Στη συνέχεια παιδαγωγώντας τον στην πνευματική ζωή, πρώτα του θύμισε τις δέκα εντολές· το «οὐ φονεύσεις», «οὐ μοιχεύσεις» και τα υπόλοιπα. Αφού ο νεαρός του απάντησε ότι από μικρή ηλικία φροντίζει να τηρεί τις εντολές αυτές, ο Κύριος θέλησε να τον μυήσει στην ουσία και το σκοπό των εντολών του Θεού, που δεν είναι άλλος από την ολοκληρωτική αγάπη προς τον αληθινό Θεό και την αγάπη προς τον πλησίον. Τον κάλεσε λοιπόν να πουλήσει τα υπάρχοντά του, να τα διαμοιράσει στους πτωχούς και να τον ακολουθήσει.
Χαρίζοντας τα πλούτη του στους πτωχούς ο νέος, θα τηρούσε έμπρακτα την εντολή «ἀγαπήσεις τόν πλησίον σου ὡς σεαυτόν». Επίσης, εγκαταλείποντας τα πάντα για χάρη του Χριστού και ακολουθώντας τον, θα εφάρμοζε την εντολή της ολόψυχης και ολοκληρωτικής αγάπης προς τον Θεό. Έτσι θα τελειωνόταν στην πίστη και τη ζωή, και δια μέσου της απλανούς οδού της αγάπης θα εισερχόταν στη Βασιλεία του Θεού.

(Από τη Φωνή Κυρίου 2012)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου