Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2016

Η αγάπη προϋποθέτει άρνηση του εγώ


Η δυνατότητα του ανθρώπου
Να αγαπήσει το συνάνθρωπό του
Εξαρτάται από την ικανότητά του
Να καταστείλει τα πάθη του.
Για να μπορέσει να πει ο άνθρωπος ναι
Στις ανάγκες του άλλου
Θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να λέει όχι
Στις δικές του επιθυμίες.
Ο άνθρωπος που ασχολείται αποκλειστικά με τον εαυτό του
Και με την ικανοποίηση των δικών του επιθυμιών
Στερείται της δυνατότητας να αισθανθεί αγάπη για το συνάνθρωπό του
Και σαν αποτέλεσμα στερείται της δυνατότητας να ενωθεί με το Θεό
Έτσι χάνει τον παράδεισο της τρυφής.
Γι' αυτό, αμέσως μετά την προβολή της αγάπης
Ως απαραίτητης προϋποθέσεως για τη συνάντηση του ανθρώπου με τον αναστημένο Χριστό
"Ανάμνησιν ποιούμεθα της από του παραδείσου της τρυφής εξορίας του πρωτοπλάστου Αδάμ".
Με την ανάμνηση αυτή οι Άγιοι Πατέρες θέλησαν να δείξουν
Πόσο καταστρεπτική είναι η υποδούλωση του ανθρώπου στις αυτοκαταστρεπτικές του επιθυμίες
Και πόσο σωστική είναι η ανάπτυξη της δυνατότητας του να αντιστέκεται σ' αυτές.
Οι Άγιοι Πατέρες τονίζουν το κακό που έπαθε ο Αδάμ
Για να μη μπορεί να αναβάλει για λίγο την ικανοποίηση μιας επιθυμίας
Και πόσο διέφθειρε έτσι την ανθρώπινη φύση μας
Και υπογραμμίζουν ότι η αντίσταση στην αμαρτωλή τάση
Για άμεση ικανοποίηση όλων μας των επιθυμιών
Είναι μια βασική εντολή του Θεού.
Ο Αδάμ παρήκουσε το Θεό γιατί μόνο στις επιθυμίες του και τον εγωκεντρισμό του υπάκουε
Και έτσι αποκόπηκε από το Θεό
Γιατί μόνο δια της αγάπης μπορεί ο άνθρωπος να ενωθεί με το συνάνθρωπο και το Θεό
Ενώ ο εγωκεντρισμός τον αποκόπτει τον από τον ένα και από τον άλλο.
Ο Ιησούς Χριστός με την τεσσαρακονθήμερη νηστεία Του
Δηλαδή την άρνηση στην επιθυμία Του για τροφή
Αναπτύσσει τη δυνατότητα να λέει όχι στο δικό Του θέλημα
Για να μπορεί να λέει ναι στο θέλημα του Θεού
Και δείχνει το δρόμο της αντίστροφης πορείας από εκείνη του Αδάμ.
Για τον ίδιο λόγο θεσπίσθηκε η νηστεία της Σαρακοστής
Για να δίνεται η ευκαιρία στον άνθρωπο δια της νηστείας να κατανικάει το δικό του θέλημα
Που πολύ συχνά είναι αυτοκαταστροφικό
Για να μπορεί να κάνει το θέλημα του Θεού που είναι πάντοτε σωτήριο
Και έτσι να μπορεί να καλλιεργεί τη δυνατότητα της αγάπης που τον ενώνει με το Θεό
Και που ο Αδάμ έχασε εξαιτίας της υποδουλώσεως του στη δική του επιθυμία.

π. Φιλόθεος Φάρος
http://lllazaros.blogspot.hu/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου