Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2016

Δύναμη Θεού


Η συνομιλία του Χριστού με τον επιφανή άρχοντα, όπως μάς την μεταφέρει ο ευαγγελιστής Λουκάς, είναι γεμάτη από μηνύματα για την εποχή μας.
Ο άρχοντας θεωρεί τον εαυτό του πετυχημένο και εξασφαλισμένο, αλλά η απορία του ήταν για την εξασφάλιση της αιώνιας ζωής. Τηρούσε από τη νεαρή του ηλικία τις εντολές του Θεού, αλλά κάτι του έμενε για να εξασφαλίσει την αιωνιότητα. Είναι αξιομίμητη η περίπτωσή του. Αναμφίβολα αποτελεί την περίπτωση ενός ευσεβούς ανθρώπου, που τηρούσε τον Νόμο και διακατεχόταν από την επιθυμία της τελειότητας. Και η τελειότητα αυτή δεν συνίσταται μόνο στην τήρηση των βασικών εντολών, αλλά στην πλήρη αποδε´σμευση όλου του ανθρώπου από την αμαρτία.

(Από τη Φωνή Κυρίου 2006)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου