Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2016

Η κύρια αιτία των αιρέσεων


Η αίρεση είναι πλάνη, δηλαδή διαστρέβλωση της περί του Θεού αλήθειας, όπως αυτή αποκαλύφθηκε και διδάχθηκε από τον Ιησού Χριστό, όπως κηρύχθηκε και καταγράφηκε από τους Αγίους Αποστόλους και Ευαγγελιστές, όπως διατυπώθηκε και παραδόθηκε από τους θεοφόρους Πατέρες της Εκκλησίας, και όπως ομολογείται από την Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Είναι χαρακτηριστικά τα λόγια του Κυρίου μας: «Βλέπετε μή τις ὑμᾶς πλανήσῃ» (Ματθ. κδ΄ 4). Να προσέχουμε μήπως κάποιος μάς παραπλανήσει από την αλήθεια, που είναι ο Χριστός, και μάς προβάλλει κάποιον άλλο «Χριστό» που δεν έχει σχέση με τον Ίδιο. Διότι, όπως συνεχίζει ο Κύριος, «πολλοί ἐλεύσονται ἐν τῷ ὀνόματί μου λέγοντες, ἐγώ εἰμι ὁ Χριστός, καί πολλούς πλανήσουσι» (στ. 5). Θα χρησιμοποιήσουν το όνομα του Χριστού για να προβάλλουν και να στήσουν την πλάνη.
Αυτή τη μέθοδο χρησιμοποίησαν και συνεχίζουν να χρησιμοποιούν οι αντιχριστιανικές αιρέσεις. Προβάλλουν το ψεύδος με το επικάλυμμα του Χριστού. Δηλαδή παρουσιάζουν τον Αντίχριστο με τη μορφή του Χριστού. Και αυτή η μεθοδολογία των αιρετικών προδίδει την πανουργία του διαβόλου. Αυτό σημαίνει ότι πίσω από την πλάνη και την αίρεση υπάρχει πάντα ο σατανάς, ο πατέρας και δημιουργός του ψεύδους και της απάτης. Ο ευαγγελιστής Ιωάννης μάς το επισημαίνει: «Τίς ἐστιν ὁ ψεύστης εἰ μή ὁ ἀρνούμενος ὃτι ὁ Ἰησοῦς οὐκ ἒστιν ὁ Χριστός;» (Α΄ Ιωάν. β΄ 22). Δηλαδή, όποιος αρνείται τη θεία και την ανθρώπινη φύση του Χριστού, αυτός ψεύδεται, έστω κι αν επικαλείται το όνομα του Χριστού. Διότι όπως πάλι λέει ο άγιος Ιωάννης, «πᾶν πνεῦμα ὃ μή ὃμολογεῖ τόν Ἰησοῦν Χριστόν ἐν σαρκί ἐληλυθότα ἐκ τοῦ Θεοῦ οὐκ ἒστι» (δ΄ 3). Όποιος άνθρωπος ή και άγγελος ακόμη δεν ομολογεί ότι ο Υιός του Θεού και Κύριος Ιησούς ήλθε στη γη και πήρε ανθρώπινη σάρκα (έγινε άνθρωπος), αυτός δεν είναι εκ του Θεού, αλλά παρακινείται από τον ίδιο τον Αντίχριστο. Επειδή αρνείται τον Υιό του Θεού, ούτε και τον Θεό Πατέρα πιστεύει (β΄ 23). Αυτό είναι το γνώρισμα του Αντιχρίστου που πλανά τους ανθρώπους: «Οὗτος ἐστιν ὁ ἀντίχριστος, ὁ ἀρνούμενος τόν Πατέρα καί τόν Υἱόν» (στ. 22).

(Από τη Φωνή Κυρίου 2013)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου