Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2016

Είναι μεγάλο αγαθό η προσευχή ...


56. Αν δε θέλης την κακοπάθεια, ούτε και τις κακές πράξεις μη θέλης να κάνης, γιατί η κακοπάθεια, το να υφίσταται κανένας κακά, ακολουθεί την κακοπραξία.

Ό,τι θα σπείρη κανένας και θα θερίση (Γαλ. ζ’ 7). 

Σπέρνοντας λοιπόν θεληματικά τα κακά και θερίζοντας αθέλητα τα κακά,  οφείλουμε να θαυμάσουμε τη δικαιοσύνη του Θεού.

57. Ο νους τυφλώνεται από τα εξής τρία πάθη˙ 

τη φιλαργυρία, 
την κενοδοξία, 
την ηδονή.

58. Η γνώση και η πίστη, οι σύντροφοι της φύσεώς μας, δεν αμβλύνθηκαν παρά εξαιτίας των παραπάνω παθών.

59. Θυμός και οργή και πόλεμοι και φόνοι και ολόκληρος ο κατάλογος των υπόλοιπων κακών εξαιτίας των πιο πάνω παθών, δηλ. φιλαργυρίας, κενοδοξίας, ηδονής, δυνάμωσαν πάρα πολύ στους ανθρώπους.

60. Όποιος δεν γνωρίζει την αλήθεια, δεν μπορεί ούτε να πιστέψη αληθινά, γιατί η γνώση από φυσικού της πάει μπροστά από την πίστη. Όσα δηλαδή λέει η Αγία Γραφή, δεν τα λέει μόνο για να τα καταλάβουμε, αλλά και για να τα κάνουμε.

61. Ας αρχίσουμε λοιπόν το έργο.
Έτσι προχωρώντας μεθοδικά θα βρούμε, ότι:

η ελπίδα στον Θεό, 
η βέβαιη πίστη, 
η εσωτερικότερη γνώση, 
η λύτρωση από τους πειρασμούς, 
τα δωρήματα των χαρισμάτων,
η καρδιακή εξομολόγηση 
και το συνεχές δάκρυ, 

 ***** έρχονται στους πιστούς με την προσευχή. *****

Και όχι μόνο αυτά, αλλά και:

η υπομονή για τα θλιβερά που έρχονται,
η ειλικρινής συγχώρηση του πλησίον 
η επίγνωση του πνευματικού νόμου, 
η εύρεση της δικαιοσύνης του Θεού, 
η επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος, 
η χορήγηση των πνευματικών θησαυρών. και όλα όσα υποσχέθηκε ο Θεός ότι θα δίνη στους πιστούς ανθρώπους και σ’ αυτήν και στη μέλλουσα ζωή. 

62. Η πείρα μας έδειξε ένα πραγματικά μεγάλο αγαθό για όποιον θέλει να καθαρίση την καρδιά του, την επίκληση του Κυρίου Ιησού εναντίον των νοητών (πνευματικών) εχθρών.

Και κοίτα πως είναι σύμφωνος με την Αγία Γραφή ο λόγος που εγώ είπα από την πείρα μου. «Ετοιμάζου, λέει, Ισραήλ, του επικαλείσθαι το όνομα του Κυρίου του Θεού σου» (να είσαι έτοιμος, λαέ του Ισραήλ, να επικαλήσαι το όνομα του Κυρίου και Θεού σου – Αμώς δ’ 4).

Και ο απόστολος Παύλος λέει˙ «αδειαλείπτως προσεύχεσθε» (Α’ Θεσ. ε’ 17).  Ο Κύριός μας λέει˙ «χωρίς εμού ου δύνασθε ποιείν ουδέν» (χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτε – Ιω. ιε’ 5). 

«Ο μένων εν εμοί καγώ εν αυτώ, ούτος φέρει κόπον πολύν» (όποιος μένει μέσα μου και εγώ μέσα του, αυτός καρποφορεί πλούσια – Ιω. ιε’ 5). 

«Εάν μη τις μείνη εν εμοί, εβλήθη έξω ως το κλήμα» (όποιος δεν μείνη ενωμένος εσωτερικά μαζί μου, πετιέται έξω όπως το κλήμα – Ιω. ιε’ 6). 

----------------------------------------

Είναι μεγάλο αγαθό η προσευχή 
και περιλαμβάνει μέσα της όλα τα αγαθά,
επειδή καθαρίζει την καρδιά, 
στην οποία γίνεται ορατός από τους πιστούς
ο Θεός.

---------------------------------------

Γενικά είναι αδύνατο να φανή η ψυχή κατ’ εικόνα Θεού χωρίς χάρισμα από τον Θεό και πίστη από την πλευρά του ανθρώπου, που μένει σταθερός:

με πολλή ταπεινοφροσύνη και
προσευχή αμετεώριστη, 
προσευχή δηλαδή που σ’ αυτήν δεν φεύγει ο νους εδώ και εκεί.

---------------------------
Μικρή Φιλοκαλία
Αρχιμ. Ευσεβίου
Έκδοση Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος
http://inpantanassis.blogspot.co.at

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου