Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2016

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ


Ο Σταυρός, θα γράψει η χρυσή αηδόνα της Εκκλησίας ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, «είναι το θέλημα του Πατρός, η δόξα του Υιού, η αγαλλίαση του Αγίου Πνεύματος, το καύχημα του Αποστόλου Παύλου», ο οποίος στην προς Γαλάτας επιστολή του θα γράψει : «εμοί δε μη γένοιτο καυχάσθαι ει μη εν τω σταυρώ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, δι’ ου εμοί κόσμος εσταύρωται καγώ τω κόσμω».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου