Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2016

Σοφά λόγια Ἁγίων Πατέρων


Νομίζουμε ὅτι αὐτὴ ἡ ζωή, δὲν περνάει. Περνάει πάρα πολὺ γρήγορα καὶ σημασία ἔχει, ποῦ θὰ βρεθεῖς μετά...

Γέροντας Ἀμβρόσιος Λάζαρης

Σήμερα οἱ μεγάλοι θέλουν νὰ παίρνουν πολλὰ λεφτὰ μὲ λίγη δουλειὰ καὶ οἱ μικροὶ νὰ παίρνουν μεγάλους βαθμούς, χωρὶς διάβασμα. Καὶ ἂν εἶναι δυνατόν, χωρὶς νὰ φεύγουν ἀπὸ τὴν καφετέρια...

Ἅγιος Παΐσιος Ἁγιορείτης

Ἡ πείρα εἶναι μεγάλο πράγμα, ἀλλὰ δὲν μαθαίνεται, παθαίνεται!

Γέροντας Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος

Εἴτε πέντε χρόνια ζήσει κανείς, εἴτε ἑκατὸν πέντε δὲν ἔχει σημασία. Ἀξία ἔχει ἡ ὑγεία τῆς ψυχῆς. Χαρὰ σ' αὐτοὺς ποὺ ἀντιμετωπίζουν τὴν περίπτωση τῆς ἀσθενείας μὲ μετάνοια καὶ εἴτε ζήσουν εἴτε ὄχι, θὰ εἶναι ἕτοιμοι. Ὁ Κύριος περιμένει. Περιμένει στὸ Φρέαρ τοῦ Ἰακὼβ τὴν κάθε ψυχή, ὅσο ἁμαρτωλὴ κι ἂν εἶναι. Περιμένει ν' ἀδειάσει στὸ ἐξομολογητήριο τὸ θολὸ νερὸ τῆς ψυχῆς της καὶ νὰ γεμίσει μὲ νερὸ καθαρό, ὥστε νὰ μὴν διψάσει στὴν Αἰώνια Ζωή.

Γέροντας Εὐσέβιος Γιαννακάκης

Μέσα στὸν γάμο πρέπει ὁ καθένας νὰ προσπαθεῖ μὲ φιλότιμο νὰ σηκώνει τὰ βάρη τοῦ ἄλλου πάνω του καὶ νὰ τὸν ξεκουράζει. Χαρά τους νὰ γίνεται, πὼς νὰ ἀναπαύει ὁ ἕνας τὸν ἄλλον.

Ἅγιος Παΐσιος

Νὰ μὴν κατηγορεῖς κανέναν ἀπολύτως, νὰ μὴν κοροϊδεύεις, νὰ μὴν ὀργίζεσαι, νὰ μὴν περιφρονεῖς. Φυλάξου πολὺ νὰ μὴ λὲς ''ὁ τάδε ζεῖ ἐνάρετα ἢ ὁ δείνα ἄσωτα'', διότι αὐτὸ ἀκριβῶς εἶναι τὸ ''μή κρίνετε''. Ὅλους νὰ τοὺς βλέπεις μὲ τὸ ἴδιο μάτι, μὲ τὴν ἴδια διάθεση, μὲ τὴν ἴδια σκέψη, μὲ ἁπλὴ καρδιά, νὰ τοὺς δέχεσαι σὰν τὸν Χριστό.

Ἅγιος Νήφων

Ἄσε τὰ παλιά. Νὰ τὰ ξεχάσεις ὅλα! Ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα!

Γέροντας Ἀμβρόσιος Λάζαρης

Ἡ Πνευματικὴ ζωὴ ἔχει χαρὲς μεγάλες. Πετᾶς, φεύγεις ἀπὸ τὸν κόσμον, δὲν λογαριάζεις τίποτε. Γίνεσθε παιδιὰ καὶ κατοικεῖ ὁ Θεὸς εἰς τὴν καρδιά σας. Θὰ πάθετε ἀναισθησία, ὅπως λένε οἱ κοσμικοί, ἀλλὰ θὰ εἶναι ἀνύψωσις Πνεύματος.

Γέροντας Ἀμφιλόχιος Μακρὴς

Νὰ κάνετε ἐλεημοσύνες στοὺς γειτόνους καὶ σὲ ὅλους, ποὺ ἔχουν ἀνάγκη. Ποῦ εἶναι ἡ Ἀγάπη, ὅταν δὲν κάνουμε ἐλεημοσύνη; ...

Γέροντας Ἀμβρόσιος Λάζαρης

- Ὑπάρχουν σήμερα Ἅγιοι μέσα στὸν κόσμο;
- Πάρα πολλοί. Ὁ Θεὸς τοὺς γνωρίζει. Ἂν δὲν ὑπῆρχαν, ὁ κόσμος μας θὰ εἶχε πάψει νὰ ζεῖ. Τὸ λέει καθαρὰ ὁ Ἅγιος Συμεών, ὁ Νέος Θεολόγος: ''Ὅταν λείψουν ἀπὸ τὸν κόσμο οἱ Ἅγιοι, θὰ ἐκλείψει κι ὁ κόσμος''...

Γέροντας Κλεόπας Ηλιέ

Ἐκεῖ ποὺ ὁ Χριστὸς εἶναι ἀπῶν, ἐκεῖ περισσεύει τὸ ψεῦδος καὶ ἡ βία θριαμβεύει...

Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς

Τί σημαίνει νὰ σηκώσεις τὸ σταυρό σου; Αὐτὸ θὰ πεῖ νὰ λαμβάνεις οἰκειοθελῶς ἀπὸ τὸ χέρι τῆς Θείας Πρόνοιας κάθε ἰαματικὴ πικρία, πού σοῦ προσφέρεται. Συμβαίνουν καταστροφὲς μεγάλες; Μεῖνε ὑποτασσόμενος στὴ βουλὴ τοῦ Θεοῦ καθὼς ὁ Νῶε. Σοῦ ζητεῖται αὐτοθυσία; Πρόσφερέ την μὲ τέτοια πίστη στὸ Θεὸ καθὼς καὶ ὁ Ἀβραὰμ ἤθελε νὰ προσφέρει ὡς θυσία τὸν υἱό του. Χάνεται ἡ περιουσία, πεθαίνουν αἰφνιδίως τὰ τέκνα σου καὶ σὲ ζώνει ἀρρώστια βαριά; Ὑπόφερε τὰ πάντα μὲ καρτερία καὶ μὴν ἀπομακρύνεις τὴν καρδιά σου ἀπὸ τὸ Θεό, καθὼς καὶ ὁ Ἰὼβ τὸ ἴδιο ἔκανε.

Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς
http://inpantanassis.blogspot.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου