Τρίτη 12 Ιουλίου 2016

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ


Όποιος δεν θυσιάζει τον εαυτό του "ὡς πρόβατον ἐπὶ σφαγὴν" χάριν και της παραμικρής αρετής, ή δεν δίνει αίμα προκειμένου να λάβει πνεύμα, δεν πρόκειται ποτέ να επιτύχει την αρετή. Έτσι έκανε τα πράγματα ο Θεός με τη θεία προνοητική Του δύναμη:πετυχαίνουμε την αιώνια ζωή μέσα από τον εκούσιό μας θάνατο. Αν δεν πεθάνεις έναν εκούσιο θάνατο δεν μπορείς να επιτύχεις την αιώνια ζωή και θα νεκρωθείς. Αυτός που δεν πεθαίνει έναν τέλειο θάνατο, δια της εκκοπής του ιδίου θελήματός του, δεν πρόκειται ποτέ να εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών.

Γέροντας Θαδδαίος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου